Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Case: Ziekenhuis past performance management toe

Enthousiasme bij het invoeren van Performance Management

Een grotere bewustwording voor een nieuw besturingsconcept bij het management. Dat is wat een facilitair bedrijf van een ziekenhuis zocht. Een oplossing om uit een chaos van gekoppelde informatie belangrijke stuurinformatie te filteren. Performance Management was voor dit bedrijf de beste oplossing.

Na een bewustwordingssessie is gestart met het opstellen van informatieblauwdrukken per afdeling. Hierin zijn opgenomen:

  • Doelstellingen
  • Processen
  • Diensten
  • Succesfactoren

Lees meer over deze case in de volledige whitepaper. Hierin wordt de rest van het proces beschreven waarmee het bedrijf de einddoelstelling heeft bereikt.