Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Case: Wat de vaste klanten vinden

Friesland bank en Sensus-HRM: minder fouten, meer motivatie!

De Friesland Bank gelooft in meer dan geld alleen. Alle processen op de HRM-afdeling worden beschreven, met als doel het verder verbeteren van de personeelsorganisatie. De uiteindelijke doelstelling is het invoeren van e-HRM op termijn. Hierdoor wordt het mogelijk om veelvoorkomende personeelsadministratieve handelingen door de medewerkers van de bank zelf te laten doen.

Lees gratis verder in deze case over wat de vaste klanten vinden waarin meer uiteengezet wordt over het rendement, de doelstelling en het winning team.