Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Cam Leaflet – HHD

Goede ICT-infrastructuur cruciaal voor iedere organisatie

ICT is voor elke organisatie belangrijk, maar voor sommige organisaties nog net iets belangrijker. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor Hoogheemraadschap van Delfland. Een goede ICT-infrastructuur is voor hen van levensbelang. Aan de ene kant om de kerntaken, zoals de zorg voor waterkering, waterbeheer en waterkwaliteit, optimaal te houden. Aan de andere kant om de ondersteunende processen te kunnen uitvoeren, zoals bij calamiteiten de burger informeren.

Wat is er verbeterd?
Met de implementatie van een nieuwe ICT-infrastructuur zijn er een aantal zicht- en merkbare verbeteringen gerealiseerd, namelijk o.a. de volgende:

  • Betrouwbaarheid
  • Betere beschikbaarheid
  • Continuïteit
  • Flexibiliteit
  • Veiligheid
  • Uitwijkmogelijkheid
  • Meer efficiency

Lees de volledige case
Download de volledige case en lees hoe het Hoogheemraadschap van Delfland de doelstellingen om de continuïteit en de betrouw-, beheers- en beschikbaarheid van de ICT-omgeving heeft gerealiseerd.

 

Download de whitepaper
Download