Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

BYO. Hoe pakt u dit aan?

BYO. Hoe pakt u dit aan?

Het fenomeen BYO is inmiddels geaccepteerd, maar is het ook geschikt voor ieder bedrijf? Natuurlijk hangt dit af van de organisatie en het soort medewerkers. Techniek is niet de grootste uitdaging. Je kunt desktops in het datacenter en lokaal presenteren of laptops in combinatie met direct access of een client hypervisor aanbieden. Andere uitdagingen zijn veel groter. Denk bijvoorbeeld aan juridische en fiscale consequenties en de verandering in mindset, danwel procedures en niet te vergeten, managementvormen.

Veiligheid, wie garandeert dit?

Wie is er verantwoordelijk als een virus, via een ‘own device’ schade aan de infrastructuur toebrengt? BYOD en zelfredzaamheid van de gebruiker gaan hand in hand. De gebruiker moet zichzelf immers ondersteuning kunnen geven. Hij moet, net als een IT-manager in een bedrijf, zijn eigen – privé en zakelijke – ICT-omgeving veilig in de lucht houden. Dat vergt aandacht, kennis en de juiste producten. IT-managers hebben te kampen met een grote uitdaging. Aan de ene kant tegemoet komen aan de wens van de gebruiker, aan de andere kant de verantwoordelijkheid voor het toekennen van de juiste functionaliteit en daarmee de garantie voor veiligheid. En dat is een stuk makkelijker als je volledige controle – over je front én je back office – hebt.

Updates, wie doet wat?

Wordt een werknemer zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van patches en updates? Wie is verantwoordelijk voor de werking van applicaties? In een BYO-situatie zal de servicedesk naar een ander level moeten worden getrokken. Er ontstaat namelijk een spanningsveld tussen wel en niet (kunnen) helpen. De vrijheid, flexibiliteit en professionaliteit van de gebruiker brengen de behoefte aan duidelijke grenzen met zich mee. Je moet kunnen zeggen: ‘Je hebt hiervoor zelf gekozen, hier begint onze verantwoordelijkheid.’ Als gebruiker wordt je dan min of meer je eigen IT-manager.

Het startpunt: definiëren van access scenario’s

Om een weloverwogen beslissing te kunnen nemen, zouden bedrijven moeten beginnen met het definiëren van access scenario’s: welke groepen gebruikers zijn er, welke applicaties gebruiken zij, via welke devices en in welke context? Hoe werken ze nu en hoe werken ze straks? Het IT perspectief moet in lijn komen met het eindgebruikersperspectief.

BringYO of ChooseYO?

Als dit stadium is afgerond, zal ook een keuze kunnen worden gemaakt. BringYO en ChooseYO Bring impliceert immers alle mogelijke apparatuur, besturingssystemen en applicaties. Choose geeft de gebruiker wel vrijheid, maar geen onbeperkte. Hij krijgt de keuze uit een aantal devices, met bepaalde specificaties en applicaties.

Wilt u op weg geholpen worden met uw BYO-strategie? Ik help u graag op weg. Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak contact op met PQR.