Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

BYO Bring Your Own

Vergeet techniek, focus op gebruikers

De drie letters BYO staan voor één van de meest besproken trends van deze tijd: ‘Bring Your Own’. De crux van het BYO-concept is dat medewerkers met hun eigen device toegang tot verschillende applicaties en bijbehorende data krijgen. Deze applicaties worden zowel vanuit de private als publieke cloud beschikbaar gesteld.

Voordat zorginstellingen overgaan tot de implementatie van een BYO-concept, is het zaak goed te bedenken wat het doel is en wat de gevolgen zijn. Niet alleen voor het bedrijf zelf, maar ook voor de  medewerkers. Qua technologie is vrijwel alles mogelijk, belangrijker is de uiteindelijke invulling en uitvoering van het complete concept.

Deze whitepaper schetst hoe BYO een trend is geworden, bespreekt de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken en gaat in op de veranderde mindset van gebruikers. Vervolgens komen de juridische en fiscale consequenties voor aan de orde.

 

Download de whitepaper
Download