Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business-to-Business

Business-to-Business berichten in informatiesystemen moeizame projecten?

Bedrijven communiceren zeer veel met elkaar. Voorbeelden zijn orders die worden geplaatst of facturen die worden verzonden. De term B2B of Business-to-Business valt tegenwoordig als gesproken wordt over berichten tussen bedrijven onderling. De term Business-to-Business wordt niet alleen in het bedrijfsleven gebruikt maar ook bij, veelal geautomatiseerde, informatiesystemen.

Nog voor de komst van internet werd gesproken over EDI (Electronic Data Interchange). EDI is de standaard voor elektronische uitwisseling van bepaalde bedrijfsdocumenten. Er zijn een aantal EDI standaarden, zoals:

  • EDIFACT
  • HL7
  • ODETTE

Door de komst van http en XML is het veel eenvoudiger en goedkoper geworden om netwerkverbindingen te leggen tussen bedrijven.

Bij veel bedrijven wordt B2B gezien als een totale integratie oplossing. SOA (Service Oriented Architecture) heeft vaak de voorkeur bij bedrijven als een architectuur de voorkeur heeft bij toekomstige ontwikkelingen in software en infrastructuur.

Enkele criteria voor B2B berichten zijn:

  • Handelsgebieden zijn doorgaans volgens een handelsprotocol opgesteld
  • Handelsberichten worden versleuteld verstuurd
  • Handelsberichten worden via afgesproken transportprotocollen verstuurd

Lees gratis de volledige whitepaper waarin Business-to-Business berichten binnen informatiesystemen uitgebreid worden behandeld. Daarnaast worden de hierboven genoemde criteria uitgebreid beschreven.