Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Process Management voordelen op korte en lange termijn

BPM voor beginners

Business Process Management (BPM) helpt uw organisatie processen beter in te richten. Met het inzichtelijker en efficiënter maken van processen, zet uw organisatie zowel op korte als lange termijn een grote stap vooruit. U bespaart hiermee niet alleen (productie)kosten. Het beïnvloedt ook de motivatie van het personeel positief en daarmee de ervaring van uw klant. Daarnaast wordt de organisatie toekomstbestendig, doordat zij sneller kan meebewegen met veranderingen. Lees hier hoe u kunt beginnen met Business Process Management.

Wat is Business Process Management?

De gedachte die ten grondslag ligt aan BPM, is dat de business en IT niet twee losse onderdelen zijn. Samen zijn zij verantwoordelijk voor het neerzetten van het bedrijfsresultaat. Door deze samen inzichtelijk maken, wordt snel duidelijk waar eventuele knelpunten liggen en op welke punten tijd, kosten of andere middelen bespaard kunnen worden.

Is uw organisatie klaar voor de toekomst?

Organisaties zijn steeds meer onderhevig aan diepgaande veranderingen in de omgeving. Slimme start-ups spelen hier handig op in doordat zij supersnel kansen en veranderingen detecteren en daar adequaat op reageren.  Daarmee handelen zij sneller dan hun concurrent. Traditionele managementvormen missen die flexibiliteit vaak. Toch moeten organisaties zorgen dat zij wendbaar worden én blijven om ook in de toekomst te kunnen blijven voldoen aan de klantvraag. Met BPM vergroten organisaties hun agility.

Aan de slag met BPM

Wilt u uw organisatie voorbereiden op de toekomst en toewerken naar een agile business model? Lees dan dit gratis e-book BPM voor beginners, waarin de basisprincipes worden uitgelegd. In dit e-book worden de volgende onderwerpen uitgebreid besproken:

  1. BPM uitgelegd
  2. Beginnen met BPM
  3. Het doorvoeren van BPM in uw organisatie
  4. Praktijkcases van organisaties die u voorgingen

Download het e-book hier.