Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Process Management Software geeft inzicht in finance

Krijg grip op uw financien met BPM

Binnen het bedrijfsleven staat geld binnen krijgen binnen de gestelde betalingstermijn hoog op de prioriteitenlijst. Ruim één op de drie rekeningen wordt niet of te laat voldaan. Een groot deel moet zelfs worden afgeschreven.

 

Inkomend en uitgaand geld

Grofweg zijn er twee stromen activiteiten binnen Finance: Geld dat binnen moet komen en geld dat naar buiten moet. Voor beide geldt:

  • Dat ze volgen op voorgaande activiteiten, ze ontstaan nooit zomaar
  • De kwaliteit van het eindproduct is net zo goed als de informatie die is aangeleverd
  • Dat ze sterk afhankelijk zijn van de rest van de organisatie om het werk goed te kunnen doen

Inzicht met Business Process Management Software 

Door goede modelleersoftware te gebruiken kan gevisualiseerd worden hoe het proces er nu uitziet en hoe het zou kunnen worden. Business Process Management Software (BPMS) geeft controle over het gemodelleerde. Lees in deze whitepaper hoeu met BPMS grip krijgt op uw financiën. In deze whitepaper leest u wat de valkuilen zijn en welke quick wins u snel resultaat kunnen opleveren.

 

Download de whitepaper
Download