Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Process Management implementatie: al doende leert men

Creëer een lerende organisatie met BPM

Business Process Management (BPM) is het begrijpen, het visualiseren en het controleren van bedrijfsprocessen. Bij een Business Process Management implementatie wordt een belangrijke verandering in de manier van werken binnen het bedrijf teweeg gebracht. Dit veranderingsproces is totaal afhankelijk van de mensen binnen het bedrijf en hoe ze er aan mee werken.

Cyclus voor Business Process Management implementatie 

Om het bedrijf te leren om te veranderen kan er gebruik gemaakt worden van de BPM Cyclus. Deze geeft de leercurve binnen een organisatie aan.

De BMP Cyclus bestaat uit een aantal fasen:

  1. Inzetten/Procesuitvoering
  2. Monitoren/Procesmonitoring
  3. Analyseren/Procesanalyse
  4. Optimaliseren/Procesverbetering

BPM simulatiespel

Lees gratis het volledige artikel over  de Business Process Management implemenatie cyclus. hierin worden bovenstaande punten verder uitgelegd en leest u meer over het BPM simulatiespel. 

 

Download de whitepaper
Download