Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Process Management geeft grip op uw financiën

Controle over de financiën en de situatie in beeld

Ongeveer één op de drie rekeningen in het bedrijfsleven wordt niet of te laat voldaan. Veel van deze rekeningen worden uiteindelijk wel afgeschreven, waardoor organisaties vaak zelf in betalingsnood komen. Volgens de Credit Management Trendmeter (een onafhankelijk onderzoek onder credit managers in Nederland), ervaart 53% van de credit managers door een crisis dat rekeningen gemiddeld 12 dagen later worden betaald. Hierdoor ligt er zo’n 34 miljard euro aan werkkapitaal stil. Lees hier hoe Buisness Process Management helpt de financiën onder controle te krijgen. 

Oorzaak en gevolg

Soms is het een bewuste keuze om rekeningen te laat te betalen, bijvoorbeeld vanuit rentevoordeel, hierbij is een aanpassing van het betalingsgedrag en de –cultuur nodig. Veel organisaties geven aan dat het komt door ingewikkelde en trage administratieve procedures. Daarnaast is er gebrek aan (de juiste) kennis en gekwalificeerd personeel.

Hand op de knip

Ruim gezien zijn er twee stromen activiteiten in finance:

  1. Geld dat binnen moet komen (facturatie afdeling)
  2. Geld dat naar buiten moet Account Payable)

Stap 1: Maak processen inzichtelijk

Om met deze activiteiten om te gaan, is het belangrijk om de situatie in beeld te brengen. Begin hierbij met het documenteren van de huidige processen. Het uiteindelijke doel is de bedrijfsprocessen zo efficiënt en effectief mogelijk te maken. Door een analyse van de huidige processen, leidt tot een toekomstbeeld met verbeteringen. Processen zijn nooit af, veranderingen zijn van alle tijden door maatschappelijke en/of economische factoren. Dus verander met de processen mee.

Quick Wins en valkuilen van Business Process Management

Er zijn een aantal snelle manieren om te verbeteren en er zijn een aantal schaduwkanten (valkuilen). Lees er een aantal hieronder:

  • Quick Win: Ruim een derde van uitblijvende betalingen is gerelateerd aan een klacht.
  • Quick Win: Zoek de punten in het proces waar wachttijden gelden.
  • Valkuil: Té ambitieus worden.
  • Valkuil: Één klantoverzicht creëren is doorgaans een crime.

Lees meer plussen en minnen van Business Process Management in de volledige whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download