Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business intelligence: effectieve inzet zorgt voor betere business beslissingen

Haal meer uit BI voor betere business beslissingen

Voor veel organisaties is business intelligence geen onbekend terrein meer.  In de basis is het aanleveren van standaardrapporten en sturen op KPI’s  prima op orde bij deze organisaties. Het effectief inzetten van BI om de besluitvorming van de business te verbeteren is voor veel organisaties nog wel de grootste uitdaging. Om directe concrete besluiten te nemen en vervolgens op actie overgaan  is het van belang dat de medewerkers eenvoudig toegang hebben tot deze gegevens

Met de effectiviteit van  business intelligence kan de bedrijfsvoering geoptimaliseerd worden en specifieke ontwikkelingen snel gesignaleerd worden. Hier kan vervolgens de strategie tijdig op aangepast worden.

De Maturity Ladder  van Business Intelligence

Business intelligence binnen organisaties is onder te verdelen in 5 stappen: De Business Intelligence maturity ladder. Deze 5 stappen zijn als volgt:

  1. Geen gestructureerde managementinformatie
  2. Herhaalbaar, rapporteren met behulp van een BI tool
  3. Gedefinieerd, wildgroei aan rapportages op basis van het datawarehouse
  4. Beheerst, BI-omgeving komt onder controle
  5. Geoptimaliseerd, BI is een integraal onderdeel van het bedrijfsproces

Veel organisaties beseffen dat de koppeling met data uit bedrijfssystemen een positieve bijdrage levert aan beslissingen die genomen moeten worden. Dit fundament binnen business intelligence is in de meeste gevallen al gelegd.

De whitepaper

De whitepaper gaat dieper in op business intelligence en wat het voordeel hiervan is bij de besluitvorming van de organisaties. De 5 stappen van de Business Intelligence Maturity Ladder worden in de whitepaper verder uiteengezet. Deze informatie geeft inzichten en handvatten  om business intelligence in te zetten bij uw organisatie.

 

Download de whitepaper
Download