Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business Intelligence: de laatste ontwikkelingen

Dit is allemaal mogelijk met Self Service BI

De markt is constant in beweging en ook de voorkeuren van klanten zijn continu aan verandering onderhevig. Dat maakt het een uitdaging om de concurrentie voor te blijven en aan de verwachtingen van stakeholders te blijven voldoen. Er is echter genoeg te ondernemen om uw marktpositie te verbeteren. De sleutel hierbij is de inzet van moderne self-service BI tools.

Hoe voorspelt u de toekomst?

Veel organisaties zijn tot de conclusie gekomen dat informatie over het verleden niet voldoende is om hen verder te helpen. In plaats daarvan moet min of meer de toekomst worden voorspeld. Door te anticiperen op ontwikkelingen blijft een organisatie zijn concurrentie voor. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe doet u dat in de praktijk?

Van inzicht tot actie

Om uw doelen te bereiken, bent u in de gelegenheid om data te bestuderen, onderzoeken, begrijpen en analyseren. Het doel is inzichten te verkrijgen die de basis vormen voor de juiste acties. Dit is alleen mogelijk met de juiste Business Intelligence tools. Die mogen niet rigide, begrenzend en moeilijk in het gebruik zijn. U hebt BI-software nodig die helemaal up-to-date is. Welke eisen moet u daaraan stellen?

Eisen aan moderne BI-tools

Wilt u niet achterop raken ten opzichte van de concurrentie, dan is het nodig dat uw BI-oplossing gebruikers in staat stelt zelf data snel en gemakkelijk onder de loep te nemen. De vraag die aan de data wordt gesteld, is in de eerste instantie: waarom is iets gebeurd? En: wat zal er vervolgens gebeuren? Hoe beantwoordt u deze vragen in de praktijk? U hebt een oplossing nodig met de volgende mogelijkheden:

  • Interactieve en dynamische rapportages en dashboards
  • Slimme visualisaties
  • Correlaties
  • Voorspellende analyses
  • Tekstanalyse

Waarde halen uit data

In de whitepaper worden deze functies verder toegelicht, aan de hand van de nieuwste en meest geavanceerde producten op het gebied van Business Intelligence. Als u meer waarde wilt halen uit de data die nu al in uw organisatie aanwezig is, vormt het downloaden van deze whitepaper de eerste stap.