Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business continuity in de cloud: houd het in de hand

Business continuity in de cloud: wat als er een verstoring optreedt?

Bij de selectie van een clouddienst, wordt er gekeken naar de vereiste beschikbaarheid van de services. De organisatie wil uiteraard gerust zijn op het feit dat de afgenomen clouddienst de juiste beschikbaarheid biedt, zonder dat ze voor complexe ICT-vraagstukken komt te staan. Hoe garandeert u business continuity in de cloud?

Beschikbaarheid 

Bij clouddiensten kan over het algemeen gesteld worden dat vooral  de operationele beschikbaarheid goed verzorgd is. ‘Het internet’ is echter een onderdeel van de keten die de clouddienst met de gebruiker verbindt. Wanneer de organisatie alle functionaliteiten in de cloud wil onderbrengen, is het belangrijk dat er gekeken wordt naar de algehele beschikbaarheid van de keten.

Security

Bij clouddiensten wordt de data verplaatst over het internet. Dit is een publiekelijk toegankelijk transportmiddel, dus vraagt dit om extra aandacht op het gebied van beveiliging.  Een gebruikelijke methode binnen een gedegen business continuity proces is om een classificatie toe te passen in combinatie met het vaststellen van de RPO en RTO van de dienst.

Dataverlies

Bij het verlies van data door een calamiteit zijn veel organisaties niet in staat om een back-up te gebruiken om de bedrijfsfunctie te herstellen. Wanneer een clouddienst wordt ingezet zal de mogelijkheid bestaan om de data op meerdere extra locaties veilig te stellen om zo de operationele beschikbaarheid te waarborgen.

Business continuity in de cloud

Download de whitepaper voor meer informatie over business continuity in de cloud. Zo zal dieper ingegaan worden op de eisen die gesteld worden aan de componenten van een clouddienst.