Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Business analytics, de nieuwste renaissance

Een renaissance is een opleving, een wedergeboorte en een tijdperk van bijna onbegrensde mogelijkheden. Wij staan aan de vooravond van een nieuwe renaissance. Deze keer niet van kunst, zoals in de 15e eeuw, maar van data. De datarenaissance voldoet aan de voorwaarden om aan te breken: de berg data groeit exponentieel en organisaties voelen de drang om deze data op een slimme manier in te zetten. Dit is ook nodig om de concurrentie voor te blijven.

De kansen die data dankzij business analytics biedt zijn eindeloos en op dit moment wordt er bij veel bedrijven al veelvuldig gebruikgemaakt van historische data. Maar de slag naar predictive analytics ontbreekt nog. Vraagstukken over wanneer een truck preventief onderhoud behoeft, of wanneer een klant dreigt weg te lopen, blijven vaak onbeantwoord. Dit is een gemiste kans omdat deze processen gestroomlijnd kunnen worden. Hoewel het belang van predictive analytics in veel organisaties aanwezig is, werken de verschillende afdelingen niet goed met elkaar samen. Een betere afstemming is nodig om data toegankelijk te maken.

Betere communicatie tussen bedrijfslagen nodig

Het hoofdprobleem is op dit moment de communicatie tussen de verschillende afdelingen. Het ontbreekt nu aan visie vanuit het C-level om de kar te trekken en business analytics een duidelijk onderdeel van de toekomstplannen te laten zijn. Dit komt doordat zij te weinig basiskennis hebben van analytics en niet praten met data scientists om meer inzicht te krijgen. Daarbij weet men vanuit de business niet precies hoe business analytics kunnen bijdragen aan het bedrijfsresultaat. Managers weten vaak niet de juiste vragen te stellen en zo wordt data dus geen onderdeel van de oplossing. Zij moeten dus in gesprek met analisten en data scientists om een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden van business analytics. Op deze manier kan het management inzien hoe nieuwe datatoepassingen concrete problemen oplossen en waarde toevoegen.

Maar het probleem ligt niet alleen bij de managers. Ook de data scientists opereren in hun eigen silo en communiceren niet, of op de verkeerde manier. Voor deze laag is er een verschuiving van focus vereist: van techniek en technologie naar concrete oplossingen die geboden. Nog te vaak wordt door data scientists gedacht vanuit theoretische modellen in plaats van praktische oplossingen. Wat in theorie een fantastisch idee is blijkt misschien in de praktijk wel helemaal niet uitvoerbaar.

Door deze communicatie te verbeteren worden de aparte silo’s in de organisatie doorbroken en zitten managers, operations en data scientists op één lijn. Hierdoor wordt het gebruik van data niet alleen de verantwoordelijkheid van IT, maar wordt het breed gedragen in de structuur van de organisatie. Dit zorgt voor een cultuuromslag waardoor C-level, data scientists en de business elkaar beter begrijpen en dus concrete oplossingen ontwikkelen. Zo wordt data toegankelijker en beter toegepast.

De nieuwe Da Vinci

Net als in de klassieke renaissance is er een case nodig die duidelijk maakt dat het werkt en de kar trekt, zoals Da Vinci met zijn meesterwerken. Laat binnen de organisatie ook zo’n meesterwerk ontstaan: bouw een kleine case waarin de slimme inzet van data centraal staat met intensieve samenwerking tussen management en data scientists. Deze case dient dan als legitimatie van de werkwijze en kan de datarenaissance kickstarten.

De donkere dagen van bergen ontoegankelijke data die niets toevoegen zijn voorbij. De nieuwe Da Vinci stelt toegankelijke data centraal om de concurrentie de pas af te snijden. Organisaties die hun structuur aanpassen met data als verbindende factor stroomlijnen hun processen en stellen zichzelf in staat om nieuwe business modellen te ontwikkelen. Deze organisaties worden de Da Vinci’s van de 21e eeuw.