Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Budgetkortingen GGZ van bedreiging naar kans

De uitdaging aangaan met procesoptimalisatie

De kosten in de zorg blijven stijgen en tegelijkertijd worden er vanuit het ministerie van VWS flinke bezuinigingen aangekondigd. Hierdoor zijn zorgorganisaties voor een aantal uitdagingen komen te staan. In dit artikel worden de uitdagingen waar instellingen in de geestelijke gezondheidszorg voor komen te staan belicht. Daarnaast gaat het artikel dieper in op de mogelijkheden om deze uitdagingen aan te gaan.

Uitdagingen aangaan
Uitdagingen kunnen op verschillende manieren worden aangegaan maar de belangrijkste zijn veelal onderstaande.

  • Vergroten van inzicht verkrijgen en flexibel maken van de kostenstructuur.
  • Uitbesteden van niet primaire taken, financiële administratie etc.
  • Afstoten van verlieslatende, niet bedrijfskritische producten en diensten
  • Reorganiseren
  • Optimalisatie van bedrijfsprocessen

Dit artikel legt de focus op procesoptimalisatie. Er wordt onder andere belicht hoe er structureel betere resultaten behaalt kunnen worden met minder inzet van middelen.

“Het optimaliseren van processen moet gericht zijn op de vraag: hoe kunnen we onze processen dusdanig inrichten dat we meer kunnen doen met maximaal dezelfde inzet van middelen en teven de cliënt beter van dienst zijn in termen van kwaliteit en kosten?”

Vier fasen procesoptimalisatie
Bij het procesoptimalisatie project zijn vier fasen te onderkennen:

Fase 1: Inventarisatie huidige situatie;
Fase 2: Bepaal welke processen/activiteiten waarde toevoegen;
Fase 3: Ontwerpen gewenste procesgang;
Fase 4: Implementeren gewenste situatie en overdracht.

Download het artikel
In dit artikel wordt behandeld welke uitdagingen instellingen in de geestelijke gezondheidszorg te wachten staan. Daarnaast wordt uitgebreid besproken hoe organisaties met behulp van procesoptimalisatie deze uitdagingen aan kunnen gaan.

 

Download de whitepaper
Download