Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Budgetkortingen GGZ: van bedreiging naar kans

Uitdagingen en kansen door bezuinigingen GGZ

Door bezuinigingen van het ministerie van VWS moet ook in de geestelijke gezondheidszorg worden bezuinigd. Om te kunnen voldoen aan de opgelegde bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn er voldoende uitdagingen ontstaan.

Uitdagingen kunnen op verschillende manieren worden aangegaan maar de belangrijkste zijn veelal onderstaande.

  • Vergroten van inzicht verkrijgen en flexibel maken van de kostenstructuur.
  • Uitbesteden van niet primaire taken, financiële administratie etc.
  • Afstoten van verlieslatende, niet bedrijfskritische producten en diensten
  • Reorganiseren
  • Optimaliseren van bedrijfsprocessen

Bij het project zijn vier fasen te onderkennen:

  1. Inventarisatie huidige project
  2. Bepalen welke processen/activiteiten waarde toevoegen voor cliënten
  3. Ontwerpen gewenste procesgang
  4. Implementeren gewenste situatie en overdracht

In dit artikel wordt behandeld welke uitdagingen instellingen in de geestelijke gezondheidszorg te wachten staan. Daarnaast wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn om deze uitdagingen aan te gaan. Hierin worden enkele fases onderkend. Deze worden in het artikel uitgebreid behandeld.

 

Download de whitepaper
Download