Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Kennisportal.com heeft als doel inspiratie te bieden aan directieleden, managers en professionals door hoogwaardige kennisdocumenten aan te bieden in de vorm van o.a. whitepapers, onderzoeken, nieuws en achtergrondartikelen.

Kennisportal.com is een platform waar de betrokken partners onafhankelijk en op eigen titel informatie ter beschikking stellen. De website Kennisportal.com is gebaseerd op het principe van ‘permission based marketing’. Alle informatie wordt kosteloos ter beschikking gesteld, soms in ruil voor persoonsgegevens van jou als bezoeker. Jouw gegevens zijn overigens alleen inzichtelijk voor de betreffende partner en worden vertrouwelijk behandeld.

Privacy Statement

Kennisportal.com hecht veel waarde aan bescherming van persoonlijke gegevens van bezoekers van haar website en is zich bewust dat deze bezoekers van essentieel belang zijn voor haar activiteiten en bestaan. De persoonlijk data van bezoekers worden dan ook met grote zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wilt je meer weten over het beleid van Kennisportal.com op dit gebied dan kun je uiteraard onze Privacy Statement lezen.

Kennisportal is een uitgave van:

Tribal Agency
Reitscheweg 1
5232 BX ‘s-Hertogenbosch

Aanmelden als partner of meer info?

Neem contact op met:
Fenno van Driel
Tel: 073 648 70 70
E-mail: fenno@tribalagency.com