Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Bring Your Own

BYO? Focus op gebruikers.

Bring Your Own heeft consequenties voor zowel gebruikers, IT als de hele organisatie. Het is daarom belangrijk het gewenste resultaat en de benodigde strategie vanuit meerdere invalshoeken goed te formuleren. Denk daarbij in toegangsscenario’s en ‘use cases’. Concreet betekent dit een exercitie waarin de wensen en eisen van de gebruiker en de mogelijkheden vanuit de IT-afdeling worden vastgelegd. Deze whitepaper deze gaat dieper in op de BYO-trend, de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken en de veranderde mindset van gebruikers.

Stappenplan
Elke organisatie en situatie is anders. Het is dan ook belangrijk te doen wat voor de specifieke situatie het beste is. Stel een doel en definieer een stappenplan om dat doel te bereiken. Een stappenplan moet in ieder geval de volgende componenten bevatten:

  • Inventarisatie van de wensen en eisen van de gebruiker;
  • Inventarisatie van de mogelijkheden;
  • Bepalen van de rolprofielen;
  • Toekennen van rechten, autorisaties voor applicaties;
  • Bepaal hoe het beheer, de beveiliging etc. geregeld wordt.

Daarbij blijft het essentieel dat de gebruiker bewust gemaakt wordt van zijn verantwoordelijkheden en van de fiscale en juridische gevolgen van de verschillende concepten.

Lees in deze whitepaper meer over Bring Your Own (BYO) trend, de technologische ontwikkelingen die het mogelijk maken en de veranderde mindset van gebruikers.

 

Download de whitepaper
Download