Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

BPM implementeren met deze checklist

10 kritische factoren van een succesvol BPM project

Om in een organisatie procesverbeteringen teweeg te brengen, kunt u Business Proces Management (BPM) implementeren. Duidelijkheid, zichtbaarheid en draagvlak van medewerkers zijn essentieel om een veranderingstraject succesvol te doorlopen. Het vanaf het begin betrekken van medewerkers speelt daarin een belangrijke rol. Met de 10 tips in deze checklist weet u zeker dat de implementatie voldoet aan de kritische succesfactoren. We onthullen hier de eerste drie factoren voor u, de overige leest u uitgebreid beschreven in deze gratis checklist.

1.Breng bedrijfsprocessen in kaart

Een van de tips in de checklist, is een overzicht maken van alle bedrijfsprocessen. U werkt het efficiëntste met een procesoverzicht waarin uw organisatie is onderverdeeld in kernprocessen en niet in een traditioneel organigram. Dit procesoverzicht zet in detail de belangrijkste processen op een rij waaruit de waardeketen van een bedrijf bestaat en structureert de organisatie naar de belangrijkste activiteiten. Daarna kunt u alle afzonderlijke verbeteringstrajecten verder indelen per proces waarbij medewerkers van verschillende bedrijfstakken aanwezig zijn.

2.Wijs voor elke procesverbetering één proceseigenaar aan

Elk proces krijgt zijn eigen proceseigenaar die verantwoordelijk is voor de goedkeuring en documentatie van alles wat er nodig is om dit proces te optimaliseren. Voor processen waarin meerdere afdelingen betrokken zijn ligt het soms niet voor de hand om één proceseigenaar aan te wijzen. Soms lijkt het alsof meerdere afdelingsmanagers proceseigenaar zouden moeten zijn. Bekijk in dat geval de procesdoelen en bij welke rol die het meeste thuishoren zodat u op basis daarvan de proceseigenaar aan kunt wijzen.

3.Stel regels op voor het borgen van processen

Na afloop van het BPM-project zijn er veel organisatieprocessen in kaart gebracht. Elk heeft zijn eigen procesdiagram, input en output, knelpunten en onderliggende informatie per activiteit. Het is belangrijk dat deze informatie goed wordt geborgd. Zorg ervoor dat supervisors, experts en de proceseigenaren toegang hebben. De laatsten blijven verantwoordelijk om de informatie up-to-date en toegankelijk te houden. Bekijk de voorbeeld richtlijnen in deze gratis checklist.

BPM implementeren in uw organisatie

Wilt u concreet aan de slag met BPM? Download dan deze gratis checklist, zodat u de 10 cruciale factoren voor het succesvol doorvoeren van verbeteringen allemaal toepast bij de BPM implementatie.

 

Download de whitepaper
Download