Jouw eigen chatbot gebruiken in Teams

10 June 2020, 11.00afbeelding Jouw eigen chatbot gebruiken in Teams

In mijn vorige blog ben ik ingegaan op hoe je chatbot kunt klaarzetten. Nu je weet hoe makkelijk het is om een chatbot te maken met QnAMaker, is de volgende stap natuurlijk jouw chatbot gebruiken in Microsoft Teams. In deze blog laat ik zien hoe je eenvoudig jouw chatbot kunt koppelen aan Microsoft Teams.

Lees verder

AVG, waar staan we na twee jaar?

10 June 2020, 00.00afbeelding AVG, waar staan we na twee jaar?

Sinds mei 2018 moeten overheden, het bedrijfsleven en verenigingen voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat is de stand van zaken na bijna twee jaar? In de praktijk is het voldoen aan de AVG een continu proces, dat ook nu na twee jaar nog lang niet is afgerond. Organisaties zijn voortdurend druk met het opstellen dan wel actualiseren van privacyverklaringen, verwerkingsovereenkomsten of verwerkingsregister.

Lees verder

Waarom slimme IT ook jouw zorgorganisatie beter laat presteren

3 June 2020, 09.00afbeelding Waarom slimme IT ook jouw zorgorganisatie beter laat presteren

De zorg in Nederland is zelden – waarschijnlijk nooit – zo zwaar op de proef gesteld als tijdens de coronacrisis. Maar ook toen het gevaarlijke virus nog niet rondwaarde, had de sector al te kampen met forse uitdagingen. Bij Previder zijn we ervan overtuigd dat we de zorg kunnen helpen veel problemen op te lossen.

Lees verder

De impact van een datalek voor organisaties

26 May 2020, 15.22afbeelding De impact van een datalek voor organisaties

Data vormt de ruggengraat van elke organisatie. Ongeacht in welke branche men werkzaam is, elke organisatie beschikt over gevoelige data. Helaas zijn er altijd hackers actief die het voorzien hebben op deze data. Ze zoeken naar toegang tot de data en houden deze ofwel gegijzeld en vragen losgeld om de data weer actief te maken, ze wissen of veranderen data of lekken deze naar buiten toe. Dat dit tot grote schade kan leiden bij organisaties, zowel operationeel, financieel als immaterieel (emotioneel), mag duidelijk zijn.

Lees verder

De impact van Covid-19 op security

19 May 2020, 10.00afbeelding De impact van Covid-19 op security

In deze tijd rollen veel organisaties versneld software en hardware uit om thuiswerken mogelijk te maken. Er wordt onder druk gefaciliteerd en de gebruikelijke beslis- en analyseprocessen worden vaak achterwege gelaten. Hoewel je je business op deze manier draaiende probeert te houden, brengt het ook grote risico’s met zich mee...

Lees verder