Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Blockchain in Azure: de mogelijkheden zijn eindeloos!

Blockchain is de laatste tijd vooral veel genoemd in relatie tot cryptovaluta zoals Bitcoin. Eind 2017, begin 2018 was het crypto als valuta wat de klok sloeg, maar deze toepassing is slechts het topje van de ijsberg. “Voor organisaties gaat de blockchain een revolutie veroorzaken in hun validatieprocessen en op vele andere vlakken.” Aan het woord is Lourens Siderius, Business Development Manager bij ETTU. “Om te weten wat de blockchain in Azure kan betekenen, is het belangrijk om duidelijk te hebben wat blockchain precies is.”

Blockchain 1.0: Bitcoin

De eerste versie van de blockchain is gemakkelijk te herkennen in de Bitcoin. Er is een groot decentraal netwerk van computers die allemaal een kopie van het grootboek hebben opgeslagen. Er vindt een verandering plaats op één locatie, een selectie van het totaal valideert die verandering en zorgt er bij succes voor dat alle andere computers ook geüpdatet worden. Dankzij de vele encrypties op de transactie is het nooit mogelijk om de berekening te herleiden en dus ook om de transactie te vervalsen.

“Nu kennen we deze manier van het vastleggen van transacties voornamelijk van de handel in Bitcoin, waarbij continu wordt vastgelegd wie de eigenaar is van welke munt. Maar deze technologie kan ook gebruikt worden om andere processen in te borgen. Zo kan ook de verkoop van een laptop in de blockchain worden opgenomen, zodat altijd traceerbaar is wie wanneer de eigenaar ervan is geworden”, aldus Lourens.

Blockchain in Azure: Bitcoin en Ethereum

Blockchain 2.0: Ethereum

De ontwikkeling van de blockchain staat niet stil, zoals te zien is in de volgende fase van de technologie. Waar het bij blockchain 1.0 alleen nog maar mogelijk was om transacties te versleutelen en vast te leggen, is het bij 2.0 ook mogelijk om stukjes code op te nemen in de blockchain. Deze stukjes code maken het mogelijk om een ‘smart contract’ te maken tussen twee partijen.

“Met een smart contract kan je bepaalde afspraken vastleggen om de transactie nog verder te automatiseren”, legt Lourens uit. “Neem nogmaals het voorbeeld van de verkoop van de laptop. Het kan zo zijn dat een laptop alleen verkocht mag worden wanneer een derde partij hier goedkeuring voor geeft. Met blockchain 2.0 kunnen we die goedkeuring ook opnemen in het proces, zodat de laptop alleen van eigenaar mag wisselen wanneer de derde partij ook zijn goedkeuring in de blockchain heeft vastgelegd. Door bepaalde conditionele codes in de blockchain te verwerken, kan dit soort transacties veel bureaucratie schelen en foutmarges minimaliseren.”

Bij blockchain 2.0 zijn er drie grote verbeteringen te vinden ten opzichte van de eerste versie:

  1. Het invoeren van een smart contract, zoals hierboven toegelicht.
  2. Het uitgeven van tokens. Een token kan eenmalig gebruikt worden of pas in werking treden wanneer er aan bepaalde condities is voldaan. “Stel je voor dat elke stemgerechtigde in Nederland een token krijgt die alleen op de dag van de verkiezingen kan worden ingezet. Deze token kan maar één keer worden verkregen en uitgegeven en de verkiezingsuitslag wordt realtime bijgehouden in de blockchain”, legt Lourens uit.
  3. Validatie door middel van Oracles. De Oracles kunnen instanties zijn die een waarheid kunnen bepalen. Een voorbeeld: de airconditioning mag alleen aangezet worden wanneer de buitentemperatuur boven een bepaalde grens is. Bij een aantal Oracles wordt opgevraagd wat hun meting van de huidige temperatuur is, hier wordt een gemiddelde van genomen en deze temperatuur is de waarheid op dat moment.

Blockchain 3.0: de rol van de middle man verandert voorgoed

Vaak is het nog zo dat bepaalde validaties in processen extern gebeuren. Denk aan een notaris die papieren moet controleren en goedkeuren. Wanneer al deze zaken in de blockchain kunnen worden vastgelegd, is deze validatie niet meer nodig en zal de notaris zijn of haar dienstverlening moeten gaan aanpassen.

“Ook kan de muziekwereld compleet ondersteboven gedraaid worden. Nu mag een band blij zijn wanneer een platenlabel zich aan hen wilt verbinden en moeten ze een groot deel van de inkomsten aan het label afdragen. Met de blockchain kunnen ze zelf muziek uitbrengen en een verdeelsleutel in elke bron van inkomsten verwerken: 10% voor de zanger, 15% is voor de gitarist, etc. Op het moment dat ze een soort platenlabel nodig hebben voor de marketing, kunnen ze aantonen wat de verdiensten voor het label gaan worden en kunnen de labels op basis van inschrijving beargumenteren waarom zij de beste partij zijn om hen te promoten. De macht komt te liggen bij de personen die de macht daadwerkelijk hebben”, verduidelijkt Lourens.

Azure Blockchain: middle man

Ook kunnen er drie verschillende vormen van blockchains worden onderscheiden:

  1. Public blockchain. Deze blockchain is voor iedereen inzichtelijk en legt alle transacties vast. Overigens is het met geavanceerde blockchains het wel mogelijk om bepaalde gevoelige informatie af te schermen zodat alleen de transactie zelf inzichtelijk is zonder de details te benoemen.
  2. Consortium blockchain. Een consortium kan opgezet worden tussen ketenpartners in een bepaald project. Laat je een huis bouwen? Zet dan een consortium blockchain op met de architect, aannemers en leveranciers om alle afspraken in vast te leggen en om automatische stappen te zetten in het proces na goedkeuring van bepaalde tekeningen of afspraken.
  3. Private blockchain. Een private blockchain kan opgezet worden om interne besluitvormingsprocessen in een organisatie vast te leggen. Deze informatie is alleen beschikbaar binnen de desbetreffende organisatie.

Blockchain in Azure

Microsoft ziet blockchain als een grote markt in de toekomst. Ze hebben aangegeven veel in te zetten op Blockchain as a Service, BaaS. Met deze kant-en-klare oplossingen binnen Azure wordt het voor organisaties nog makkelijker om blockchain in te zetten. “Denk hierbij aan zogenaamde QHSE protocollen. Er wordt een onveilige of risicovolle situatie gedetecteerd en deze signalering wordt in de blockchain vastgelegd. Hierdoor kan er meteen een signaal gestuurd worden naar de betreffende ketenpartners zodat deze situatie kan worden opgelost”, legt Lourens uit.

“Blockchain gaat een revolutie veroorzaken in hoe de wereld werkt”, blikt Lourens vooruit. “De rol van de ‘middle man’ gaat permanent veranderen en de macht komt te liggen bij degenen die daadwerkelijk het bezit hebben. Ook in organisaties kunnen afspraken niet meer vergeten worden of onduidelijkheden ontstaan over bepaalde rechten. De wereld wordt nog transparanter en dat biedt alleen maar perspectief.”

In zijn vervolgblog legt Lourens Siderius uit hoe de blockchain voor organisaties een revolutie kan veroorzaken in de werkwijze met ketenpartners. Meld dus snel aan voor de Blog Update om als eerste deze blog te ontvangen.