Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Blockchain in a nutshell

De meest bekende vorm van blockchain van dit moment is de blockchain van de Bitcoin. Maar wat houdt blockchain nu precies in? Iedereen heeft het erover, maar weten we eigenlijk wel wat het inhoudt?

De blockchain is een datastructuur achter een netwerk, welke je het beste kunt vergelijken met een grootboek. Zoals men weet liggen grootboeken ten grondslag aan infrastructuur waarop we dagelijks vertrouwen en zijn per definitie niet veel anders dan lijsten waarin gegevensmutaties schematisch en systematisch worden bijgehouden. Zo blijkt dat veel diensten en software die wij dagelijks gebruiken, op databases steunen die als grootboek functioneren. Het meest voorkomende en de meeste bekende vorm hiervan is geld.  

Realtime grootboek

De blockchain is een universeel grootboek. Iedereen die hieraan meedoet krijgt een kopie van dit grootboek en kan zien wat erin staat. Tevens kan men hierin wijzigingen aanbrengen en wanneer deze worden doorgevoerd, worden deze aanpassingen direct overgenomen en zichtbaar op de kopieën van andere gebruikers. Met andere woorden, iedereen kijkt altijd naar dezelfde lijst met gegevens. Overal ter wereld, op elk moment. Een realtime grootboek.

Unique selling point

Echter is er één eigenschap die blockchains uniek maakt. Namelijk dat binnen de blockchain alleen nieuwe regels kunnen worden toegevoegd aan de onderkant van de lijst. Met andere woorden, je kunt alleen een nieuwe rij toevoegen die met iedereen wordt gedeeld. Het is niet mogelijk om wijzigingen in eerdere regels door te voeren. De cryptografische software zorg hier voor, dit gebeurt door middel van het combineren van alle rekenkracht in het gehele datastructuur netwerk. Deze wordt ingezet voor het controleren van de toevoeging en het weigeren van mutaties.

Dit komt omdat de blockchain decentraal en open is. Hiermee wordt bedoeld dat er niet één bedrijf  of instantie eigenaar is, maar dat er geen exclusieve eigenaar bestaat. Een peer-to-peer netwerk waaraan iedereen die hieraan deelneemt het eigendom gelijk verdeeld. Zo kan iedereen die dat wil deelgenoot worden van dit netwerk. Denk hierbij aan e-mail en het internet, beide vormen van informatieoverdracht en ontvangst, zijn van niemand. Iedereen kan nieuwe toepassingen bouwen boven op de andere zonder dat hiervoor toestemming nodig is.

Blockchain-reaction

Tot slot, het grote voordeel van zo’n open inrichting; net als het internet, kan het blockchain netwerk niet worden gekraakt door hackers. De databases van blockchains maken hetzelfde mogelijk voor data, als wat het internet doet voor informatie. Tevens wordt hiermee de betrouwbaarheid verbeterd, de veiligheid geoptimaliseerd en blijft de toegankelijkheid hetzelfde. Dit komt doordat er geen één centrale database bestaat, waarmee het doelwit voor hackers wordt vermoeilijkt en zelfs (bijna) onmogelijk gemaakt.

Masterclass Blockchain in Business

Ook geïnteresseerd in de blockchain technologie? Heliview organiseert in samenwerking met blockchain expert Martijn Bolt een tweedaagse training over blockchain technologie.

Leer tijdens deze intensieve en praktijk gerichte training wat de impact van deze nieuwe vorm van automatisering is op uw processen, mensen, verdienmodel, organisatiestructuren en waard propositie. Leer hoe u blockchain zinvol toepast in uw organisatie en welke stappen u moet doorlopen om blockchain succesvol te implementeren. 

Klik hier voor meer informatie en inschrijven.