Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Blockchain door de ogen van expert Martijn Bolt

Een Blockchain is een netwerk van miljoenen mensen die samen continu consensus bereiken. Door een Blockchain kunnen ze samen een globale versie van hun waarheid onderhouden. Met deze betrouwbare gedeelde werkelijkheid ontstaat vertrouwen zonder dat een centrale macht zoals een bestuur, overheid of (wereld)bank nodig is. Met het ontbreken van een gecentraliseerde macht kan deze onmogelijk corrumperen en kunnen de deelnemers van het netwerk goedkoop, snel en veilig met elkaar handelen middels digitale contracten en convenanten.

Na tientallen jaren van onderzoek is met Bitcoin een uitvinding gedaan die het mogelijk maakt eigendom, waarde, activa en bijvoorbeeld equity digitaal te bewaren en over te dragen, zonder dat vervalsing mogelijk is. Door middel van een gedistribueerde grootboekrekening, een blockchain, kunnen partijen rechtstreeks, onafhankelijk van intermediairs, bezit veilig uitwisselen zonder elkaar eerst te hoeven vertrouwen of vertrouwen te ontlenen aan een derde. Toetreding is laagdrempelig, er is eerlijke concurrentie, beperkte informatieasymmetrie en geen moral hazard. Hierdoor ontbreken belangrijke systeemrisico’s die in gecentraliseerde markten wel voorkomen. Dit geeft decentrale markten een enorm potentieel en maakt de kans op marktfalen klein. Dankzij wiskundige regels, speltheorie en decentralisatie is de distributie, bezit en de overdracht van digitale tokens onveranderlijk voor buitenstaanders. Deze eigenschappen maken Blockchain toepassingen censuurvrij, betrouwbaar en apolitiek.

Nieuwsgierig naar de hele blog? Lees dan hier verder

Masterclass Bockchain in Business

Tijdens de 2-daagse masterclass “Blockchain in Business” die onder andere op 3 en 4 oktober en op 12 en 13 december plaatsvindt, laat Martijn Bolt u ervaren hoe blockchain in de praktijk werkt, hoe u het toepast en hoe u er mee aan de slag kunt gaan in uw organisatie. Welke stappen moet u doorlopen om blockchain in uw organisatie te implementeren? Op de tweede dag gaat u de diepte in en leert u wat de impact van blockchain op uw business is. Hoe staat blockchain in relatie tot uw processen, uw mensen, uw verdienmodel, uw organisatiestructuur en uw waardepropositie? Hoe stelt u de juiste vragen aan uw IT, zodat u geen verkeerde investeringen gaat doen?

Bekijk hier het programma