Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Blijvend businessvoordeel halen uit SharePoint

SharePoint Governance blijvende aansluiting bij businessdoelstellingen

Het leveren van toegevoegde waarde voor de business is de reden waarom IT-systemen worden aangeschaft. SharePoint is een toepassing die bij veel organisaties wordt ingezet om efficiënter en effectiever samen te werken, maar kan zijn meerwaarde verliezen als een goed Governance plan ontbreekt.

SharePoint Governance plan gaat wildgroei tegen
De flexibele eigenschappen van SharePoint maken dat het een uitstekend platform is voor samenwerking. Maar de keerzijde is dat allerlei sites ontstaan met verschillende eigenaren, een onoverzichtelijke structuur, content die niet meer up to date is en een wildgroei aan maatwerk. Een Governance plan kan uitkomst bieden en biedt onder meer de volgende voordelen:

  • IT-beheer en onderhoud van het platform is eenvoudiger
  • Content kan eenvoudiger geactualiseerd worden
  • Heldere definitie van de eigenaar structuur

Definitie van SharePoint Governance
SharePoint Governance wordt als volgt omschreven: ‘de verzameling van richtlijnen, rollen, verantwoordelijkheden en processen die sturing geven en controleren hoe de businesss en IT samenwerken om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren met SharePoint als bedrijfskritisch platform’. In dit document wordt besproken wat de inhoud is van een SharePoint Governance plan en hoe je SharePoint Governance kunt inrichten.

De inrichting van de Governance hangt af van het doel dat de organisatie heeft met SharePoint – denk aan efficiëntie, kostenreductie en medewerkerstevredenheid – en de wijze waarop hier invulling aan gegeven kan worden. Mocht hierover onduidelijkheid zijn binnen de organisatie, dan zal dit eerst besproken moeten worden aangezien het niet mogelijk is om SharePoint goed te beheren als er geen duidelijkheid is over missie en visie met betrekking tot het platform.

SharePoint Governance Maturity model
Een hulpmiddel bij de inrichting van de SharePoint Governance is het SharePoint Governance Maturity model. Het model wordt toegelicht en ook komt aan de orde of het geschikt is voor bestaande situaties of voor nieuwe implementaties van SharePoint.

Lees verder over SharePoint Governance voor blijvend voordeel voor uw business.

 

Download de whitepaper
Download