Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Blijf de concurrentie voor met sociale verbindingen tussen collega’s

Benut de kracht van weak ties en maak je organisatie slimmer

Innovatie en kennisdeling is bij steeds meer organisaties een belangrijke rol gaan spelen. Daarnaast is een kenniseconomie het verrijken van organisatiekennis en dit is belangrijk om competitief te blijven. Door middel van innovatie blijft u de concurrentie voor!

Wat is kennis precies en wat is het verschil met informatie? Kennis is anders dan informatie omdat het om de ‘hoe’ vraag gaat terwijl het bij informatie draait om de ‘wie’, ‘wat’, ‘wanneer’ en ‘waar’ vragen. De kennis binnen een organisatie vormt een unieke combinatie van individuele breinen binnen de organisatie. Dit vormt het corporate brain van de organisatie. Lees meer over het doel van kennis in de volledige whitepaper.

Sociale verbindingen tussen collega’s
Bij een sterke verbinding tussen twee personen, bestaat een efficiëntie in het delen van kennis. Efficiëntie is goed, maar toch is er een gevarenzone. Bij dezelfde interesses en perspectieven, kan het snel gaan om dezelfde soort kennis. Hierdoor kan er een overlap komen in de bestaande kennis. Nieuwe kennis komt waarschijnlijk eerder van een andere afdeling of vestiging. Zij bevinden zich in andere kringen en hebben toegang tot andere informatie en kennis. Dit is ook wel de kracht van de zwakke verbinding (Strength of the Weak Tie).

Download de whitepaper
Lees in de whitepaper meer over the strength of weak ties, het delen van kennis in het corporate brain en het verbinden van mensen met de AskApp. Maak de organisatie slimmer en begin met het delen van kennis!

 

Download de whitepaper
Download