Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Blijf controle houden over de toegang tot bedrijfsdata

IBM Security Identity Governance and Administration

Het is vandaag de dag voor organisaties belangrijker dan ooit dat er goed gecontroleerd wordt dat de medewerkers werken met de juiste verificatiegegevens en ‘level of assurance’. Echter is het zo dat er continu veranderingen plaatsvinden door het vertrekken en aannemen van personeel. Daarnaast staat de technologie ook niet stil. Hoe kunnen organisaties er nu voor zorgen dat de medewerkers de juiste toegang hebben en dat deze up-to-date blijft? Hoe kunt u er voor zorgen dat SoD (Separation-of-Duties) en andere beleidsmaatregelen worden toegepast? En is het mogelijk om dit te bewijzen tegenover compliance auditors en andere toezichthouders?

Zeker als een organisatie groeit in het aantal medewerkers en in de hoeveelheid applicaties worden deze identiteitsmanagementuitdagingen steeds lastiger. Er is een proces vereist dat rekening kan houden met applicatiespecifieke informatie over de bedrijfsrol van de medewerker om deze toegang te kunnen geven tot een specifiek middel. Wanneer deze werknemer bijvoorbeeld op een andere afdeling gaat werken moet de toegang tot deze middelen weer opnieuw worden toegewezen. Omdat deze complexe infrastructuren van identity management continu blijven groeien kan de beveiliging en compliance in gevaar komen.

Nu is het zo dat Security Identity Governance hulp kan bieden aan organisaties bij toegangsrisico’s en het schenden van SoD. Dit wordt gedaan door een ´identity  governance´en end-to-end ´user  lifecycle management´ dat voorzien is van een geïntegreerde en gestroomlijnde aanpak dat het beheer van gebruikersrollen, toegangsbeleid en risico’s op zich kan nemen. Het wordt mogelijk gemaakt om antwoord te krijgen op de vragen wie er toegang heeft tot welke middelen, op welk tijdstip, op welke manier en met welke reden.

Download de whitepaper voor meer informatie over hoe Security Identity Governance en Administration kan helpen bij de beveiliging en compliance van het identiteitsmanagement.