Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Big Data: van inzichten naar actie

Big Data Analytics: Turning Insight Into Action

Het omzetten van data naar inzichten naar actie is de kern van Business Intelligence (BI). Business Intelligence heeft echter een flinke transformatie doorgemaakt door de komst van grote hoeveelheden data. Deze gestructureerde data en ongestructureerde data noemen we Big Data. Big Data kan door organisaties worden gebruikt om nuttige informatie uit te halen. Het verkrijgen van nuttige informatie gaat gepaard met enkele uitdagingen zoals het ophalen, opslaan en toegang krijgen tot deze Big Data.

Eén platform voor inzichten uit alle data

De informatie uit Big Data kan op verschillende manieren worden gebruikt. Als een telecomprovider locatiegegevens nodig heeft zal dit vaak realtime betreffen. Als het doel is om gebruikerspatronen te onderzoeken zijn realtime gegevens niet nodig. Een robuust platform is nodig om gegevens door elkaar heen te kunnen gebruiken. Het gebruikte platform dient om te kunnen gaan met alle soorten gestructureerde- en ongestructureerde data. Op deze wijze kunnen inzichten worden gegenereerd, kansen worden benut en kan er actie worden ondernomen op basis van de geanalyseerde data.

Big Data trends

Door de komst van Big Data is de uitdaging met betrekking tot Business Intelligence (BI) flink veranderd. De volgende trends zijn te ontdekken:

  • Volume van data
  • Variantie aan data
  • Snelheid van verzamelen van data

Download de whitepaper

Download de whitepaper waar dieper wordt ingegaan op hoe organisaties het gebruik van een UDA (Unified Data Architectuur) kunnen combineren met complexe event processing software om vooruitstrevend te zijn in het Big Data tijdperk.

 

Download de whitepaper
Download