Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Big Data: Effectief gebruik zorgt voor verbeterde zorgprocessen

Van Big Data in de zorg naar slim informatiegebruik

In de zorg sector wordt veel data gegenereerd: klinische data, data over patiënten, data over apparatuur. Deze big data wordt gegenereerd omdat ze dit enerzijds verplicht zijn door de wet- en regelgeving. Aan de andere kant hebben veel zorginstellingen ook door dat het bewuster omgaan met de verzamelde big data kan leiden tot slim informatiegebruik. Bij veel zorginstellingen levert het gebruik van big data nog veel vragen op. Welke waarde ver­tegenwoordigt data in de bedrijfsvoering en in zorgkwaliteit? Welke data kunnen ziekenhuizen gebruiken om zorgprocessen te verbeteren of tot nieuwe inzichten te komen?

De potentiële waarde van big data

Organisaties in de zorgsector die vooraf beter nadenken over de potentiele waarde van data kunnen achteraf makkelijker verbeteringen doorvoeren op het proces.  De waarde uit data halen is makkelijker gezegd dan gedaan. Een aantal van de problemen waar veel zorginstellingen tegenaanlopen zijn:

  1. Eilandautomatisering bemoeilijkt integrale planning en inzicht
  2. Ziekenhuizen leggen data eenmalig vast zonder vooraf na te denken over hergebruik
  3. Verdere bewustwording van eigen processen en bijbehorende data

Big data in de zorg

Download de whitepaper voor meer informatie over big data in de zorg. Big data wordt niet als een ICT-vraagstuk gezien maar als een onderdeel van een veranderingsproces dat de zorg doorloopt. In de whitepaper worden onder andere onderwerpen behandeld als:

  • Welke uitdagingen hebben ziekenhuizen?
  • Ziekenhuislogistiek integraal bekijken
  • Welke data moet een ziekenhuis bewaren?
  • Regel security van data in de zorg integraal

De whitepaper is geheel vrijblijvend te downloaden.

 

 

Download de whitepaper
Download