Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Betere aansluiting bij de dataficering van de samenleving

De overheid zet zich al een aantal jaar in voor een datagestuurde aanpak van werken en datagovernance. Dit doen zij om een betere aansluiting te vinden bij de ‘dataficering’ van de informatiesamenleving.

Data is in de laatste jaren een publieke dienst geworden. De maatschappij wordt er steeds afhankelijker van en we kunnen en willen veel meer met diezelfde data doen. De overheid zet data onder meer in voor een betere elektronische dienstverlening, transparantie, efficiëntie en innovatie.

Neem als voorbeeld Zwolle die aan 5 kanten begrensd is door water. Dit vraagt om een sterk waterschapsmanagement. Om beter te begrijpen wat de impact van de klimaatveranderingen is, worden de inwoners ingezet om hier inzicht in te verkrijgen. Dit is een krachtig voorbeeld van informatiegestuurd werken.

Direct invloed op het beleid

Data en de kwaliteit van data hebben direct invloed op belangrijke beslissingen die de overheid neemt. Daarom is het belangrijk dat de overheid transparant is over de manier waarop ze met data omgaan en hoe ze zich daarin organiseren. Op basis van internationale standaarden is er een datagovernance model samengesteld. Deze richt zich op 5 actiepijlen

  1. Het mooier, beter en veiliger maken van de samenleving
  2. Het bereik naar overheidsbrede toepassingen vergroten
  3. Data-onderwijs en -training on the job te stimuleren
  4. De datadialoog over de gemeenschappelijke muitdagingen aangaan
  5. Good Datagovernance op de Europese agenda krijgen

Irma Walraven, Programmamanager rijksoverheid

Tijdens het congres De Informatiegestuurde Overheid verzorgt Irma Walraven een interactieve sessie: datagovernance en -kwaliteit voor de overheid. Tijdens deze interactieve sessie gaat Irma Walraven met je in gesprek over de vragen: Wat is, in de rol van digital leader, jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de datagedreven overheidsorganisatie? Hoe pak je dat veranderkundig aan? En: Hoe kan jij Datagovernance succesvol in jouw organisatie inrichten? Mis deze sessie niet en meld je direct aan!