Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Besparen op inkoopkosten

Bespaar 20 tot 40% op uw facilitaire uitgaven

Hoe zeker bent u ervan dat uw facilitaire kosten op het juiste niveau zijn? Door het ondergeschikte karakter krijgt de inkoop van facilitaire zaken zoals kantoorartikelen, drukwerk, telefonie en uitzendkrachten vaak onvoldoende aandacht. Dit resulteert regelmatig in een flink besparingspotentieel. Een besparingspotentieel dat met name aanwezig is bij middelgrote bedrijven waar de facilitaire inkoop vaak versnipperd plaatsvindt. Daarnaast is, door de breedte van het vakgebied, kennis en ervaring in veel gevallen maar in beperkte mate aanwezig. Het artikel “Wie kan wanneer besparen?” gaat dieper in op deze valkuilen.

Een goed georganiseerd eerste besparingsproject levert dan ook al snel een besparing op van 20 tot 40% op bepaalde kostengebieden. Tactisch afgesloten raamcontracten kunnen deze besparing voor langere tijd waarborgen. Voorwaarde voor succes is uiteraard wel dat het project professioneel wordt uitgevoerd en niet strandt bij een goed bedoeld projectplan. Dit artikel geeft een handvat voor het opzetten en uitvoeren van een facilitair besparingsproject.

Project
Een besparingsproject voor facilitaire kosten kunt u opzetten middels een 4 stappenplan:

  1. Inventarisatie
  2. Analyse
  3. Keuze van verbetervoorstellen
  4. Implementatie

Betrek voor voldoende draagvlak en daadkracht hierbij, naast de financieel verantwoordelijke, ook de operationeel verantwoordelijke projectleden. Definieer een vaste doorlooptijd voor het project van bijvoorbeeld 3 maanden.

1. Inventarisatie
Het beste is om te beginnen met een scan. Hierin worden alle relevante kostensoorten op een rij gezet en beoordeeld op het volume, de flexibiliteit om alternatieven te introduceren en de verwachte implementatie snelheid.

2. Analyse
In de analyse onderzoeken de projectleden het besparingspotentieel en de mogelijke alternatieven per kostensoort. In dit onderzoek wordt ingegaan op het volume, de afhankelijkheid, mogelijke synergievoordelen en de implementatie snelheid.

3. Keuze van de verbetervoorstellen
Een juist antwoord op de verschillende deelvragen resulteert vaak direct in een aantal verbetervoorstellen. Neem voordat u conclusies trekt vooral de tijd om in de markt te kijken welke leveranciers u de beste propositie bieden voor uw specifieke behoeften.

4. Implementatie
In een volgende fase worden de verschillende verbetervoorstellen geïmplementeerd. Deze fase is bepalend voor het daadwerkelijke succes van de kostenbesparing. Deskundigheid en goed projectmanagement zijn in deze fase dan ook van groot belang.

Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper met de handvatten voor het opzetten en uitvoeren van een facilitair besparingsproject of maak een afspraak om te kijken of uw organisatie kan besparen.