Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Ben je een “fool” zonder een contractmanagementtool?

Tips voor de implementatie van een contractmanagementtool

Contractmanagement is een term die bij steeds meer organisaties een belangrijk onderwerp is geworden. Hoe vaak gebeurt het wel niet dat een contract verdwijnt in een la en pas weer boven komt bij een meningsverschil met een leverancier? Soms komt het zelfs voor dat het contract niet de actuele versie is. Ook het management van de inhoud, kwaliteit en looptijd van een contract is op deze manier haast niet meer mogelijk. Een organisatie kan contractmanagement zien als het verrichten van activiteiten ter bevordering van het beheersen van risico’s en het benutten van kansen in de interactie met bijvoorbeeld leveranciers.

Contractmanagement: wat is de toegevoegde waarde?

Contractmanagement neemt toe bij organisaties en daarmee ook de aanbieders van contractmanagementsoftware. Zoals bij andere bedrijfssoftware, ligt de toegevoegde waarde van contractmanagementsoftware voornamelijk bij het ondersteunen en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Met deze software kunnen onder andere:

  1. Kostenbesparingen gerealiseerd worden
  2. Betere bijdrage aan organisatie- en compliancedoelstellingen gerealiseerd worden
  3. Klanten effectiever bediend worden
  4. Innovaties sneller gerealiseerd worden

De meeste toegevoegde waarde kan gerealiseerd worden op het gebied van: Inzicht, workflows en managementrapportage. Lees hierover meer in de volledige whitepaper.

Is de organisatie klaar voor een contractmanagementtool?

Aspecten als cultuur en werkprocessen en workflows kunnen de adoptie en dus de haalbaarheid van de contractmanagementtool beïnvloeden. Aspecten die kunnen voorkomen in een workflow zijn:

  • Inkoop en contracteringsvoorbereiding
  • Contractering
  • Contractbeheersing
  • Contractvoltooiing

Lees in de whitepaper verder over workflows en wat voor invloed het heeft op een contractmanagementtool.

Download de whitepaper
Download vrijblijvend de volledige whitepaper over de toegevoegde waarde van contractmanagementsoftware. Daarnaast worden er diverse tips gegeven voor verschillende softwaretools,de selectie van de tools en het gebruik ervan.

 

Download de whitepaper
Download
Misschien ook interessant