Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Belastingapplicatie Centric ge-audit door KPMG

Key2Geïntegreerd Heffen, de oplossing van Centric voor de
basisregistratie WOZ, Waarderen en het heffen en innen van
gemeentelijke en waterschapsbelastingen, heeft met succes een audit
door KPMG doorlopen.

Centric besteedt veel zorg aan de beveiliging van haar
applicaties. Onderdeel daarvan is toetsing door onafhankelijke
derden. Daarom heeft KPMG op verzoek van Centric in het afgelopen
half jaar de beheersingsmaatregelen in
Key2Geïntegreerd Heffen onderzocht aan de hand van
een vooraf opgesteld normenkader.

Na de audit komt KPMG tot het oordeel dat het pakket ‘in alle
materieel van belang zijnde opzichten’ aan de gestelde normen
voldoet.

Snellere én betere analyses
Organisaties die Key2Geïntegreerd Heffen gebruiken
kunnen met de uitkomsten in het rapport een overweging maken bij
het beoordelen van de eigen, interne beheersingsrisico’s. Daarnaast
helpt de rapportage klanten van Key2Geïntegreerd
Heffen en hun auditors en accountants om snellere en betere
analyses en aanbevelingen te doen.