Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Bedrijfsprocessen verbeteren zonder ICT-dienst

Heeft u controle over uw processen?

Stelt u zich eens voor dat niet de ICT-dienst, maar dat medewerkers zélf eenvoudig geautomatiseerde bedrijfsprocessen verbeteren, direct in de productieomgeving. Voorbeelden hiervan zijn vakantieaanvragen, aannameprocedures voor nieuwe medewerkers en een RMA-proces. Als de medewerkers die zich daarmee bezighouden daar zelf aan kunnen sleutelen, zullen processen sneller en zelfs ad hoc kunnen worden geoptimaliseerd.

Simpele bedrijfsprocessen

Figuur 1: voorbeelden van simpele processen

Key-users kunnen zelf bedrijfsprocessen verbeteren

Tot voorkort was het ondenkbaar dat het business process management zonder tussenkomst van de ICT-dienst wordt aangepast. Nu kunt u deze taak overlaten aan de door u aangewezen medewerkers. Zij kunnen deze processen ontwerpen, implementeren, goedkeuren, veranderen en  uitvoeren. Key-users zijn de aangewezen personen om deze processen vorm te geven, zij hebben immers diepgravende kennis van processen en de onderliggende stappen. Daarnaast is er ook geen spraakverwarring meer tussen de gebruiker én de ICT-dienst. 

Kans op fouten minimaal

Met vier verschillende dashboards houdt u gemakkelijk overzicht in de real-time-processen, het proces zelf, de proceshistorie en de prestaties. Over overzicht gesproken, dankzij het goedkeuringsproces, worden de risico’s op verkeerde keuzes tot een minimum beperkt. Deze methode is vergelijkbaar met het in productie nemen via een DTAP-omgeving.

Wellicht kunnen de processen binnen uw bedrijf ook gemakkelijker worden verbeterd. Hoe dat kan binnen IBM BPM leest u in “How to bring Business in control of processes”.

 

Download de whitepaper
Download