Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Bedrijfsfinanciering: hoe kijkt een bank naar uw onderneming?

Bedrijfsfinanciering en uw relatie met de bank

Deze whitepaper kan ondernemers helpen die kapitaal willen aantrekken via een bancaire bedrijfsfinanciering. Succesvol gefinancierde bedrijven weten hoe een bank werkt en hoe ze een goede relatie met de bank kunnen opbouwen.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • Communicatie met de bank
  • De kredietaanvraag
  • Verschillende soorten financiering
  • Afdelingen bij banken

Bedrijfsfinanciering – hoe gaat de bank te werk?
Een bank zal alleen financiering verstrekken als meerdere personen hebben bekeken of het verantwoord is en onder welke voorwaarden. Het is goed om te weten dat een accountmanager van een bank persoonlijke targets heeft voor het verstrekken van financiering en dat hij of zij verantwoordelijk is voor het beheer, dat wil zeggen: houdt de onderneming die de financiering heeft ontvangen zich aan de gemaakte afspraken? Dat betekent dat de accountmanager er persoonlijk belang bij heeft dat ondernemingen blijven voldoen aan hun verplichtingen.

De bankorganisatie zal goed blijven volgen of de verstrekte financiering binnen de gemaakte afspraken blijft. Bij grote problemen zal de afdeling bijzonder beheer de verantwoordelijkheid overnemen van de accountmanager. Dit kan voorkomen worden door de accountmanager proactief te informeren. Door hem of haar te betrekken bij belangrijke beslissingen kan de financiering beter afgestemd worden op de bedrijfsactiviteiten. Denk bij dreigende problemen zelf na over een oplossing en kom met concrete voorstellen. Op die manier profileert u zichzelf als een betrouwbare ondernemer en kunt u in goede tijden meer voor elkaar krijgen bij de bank. Ook andere tips over een goede communicatie met uw bank komen aan bod in deze whitepaper.

Vormen van bedrijfsfinanciering & voorbereiding kredietaanvraag
Goed informeren van de bank staat ook centraal bij het indienen van een kredietaanvraag. Hoe meer informatie de bank heeft om een bedrijfssituatie te beoordelen, des te groter is de kans dat de aanvraag wordt geaccepteerd. De schrijver gaat in op de drie hoofdvormen van financiering en geeft tips over het inschakelen van een adviseur. Lees meer over bedrijfsfinanciering via een bank.

 

Download de whitepaper
Download