Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Bedrijfscontinuïteit van jouw organisatie verzekeren

Plan van aanpak tegen downtime

’s Avonds op de bank een nieuwe tablet uitzoeken, prijzen vergelijken en dan… is de webshop waar ze de beste deal hebben gevonden offline. Balen, nu moet je ofwel wachten tot ze weer online zijn of je bestelt die tablet via een andere shop. Als consument is het knap vervelend als een webshop offline is, maar voor bedrijven is het een nachtmerrie. Ligt de IT eruit, dan staat de business stil. Reden genoeg om even stil te staan bij Business Continuity Management (BCM).

Altijd online?

De oorzaken van downtime zijn divers, van ransomware tot stroomstoring, maar het resultaat blijft hetzelfde. Daarom is het belangrijk om een goed bedrijfscontinuïteitsplan op papier te zetten zodat je snel weer aan de slag kan. Deze whitepaper zet 5 stappen op een rij die jou begeleiden naar een gedegen Business Continuity Strategie. We geven je alvast inzage in 2 van de 5 stappen.

Stap 1: Risico-inventarisatie

Een risico-inventarisatie brengt in kaart welke risico’s de continuïteit van jouw organisatie bedreigen. Er wordt hier uitsluitend gekeken naar zuivere risico’s (statische risico’s). Dit zijn risico’s die zich niet snel zullen aanbieden, maar die wel een grote schade tot gevolg hebben. Denk hierbij aan een brand, diefstal of overstroming. Er is wel wat verbeeldingskracht nodig om deze op papier te zetten. Wat helpt zijn brainstormsessies, locatie-onderzoek of focus-interviews. Bij elke risico leg je vast of er al maatregelen zijn getroffen tegen deze risico’s en calamiteiten. Daarnaast onderzoek je welke maatregelen je kan nemen om het risico af te dekken.

Stap 2: Business Impact Analyse (BIA)

Kwetsbaarheden worden in kaart gebracht en de impact van bepaalde calamiteiten wordt duidelijk. Vragen zoals ‘Wat zijn de gevolgen als er uitval van een bedrijfsproces optreedt?’ en ‘Welke processen zijn kritisch voor de organisatie?’ staan hier centraal. Daarnaast wordt duidelijk hoeveel downtime geoorloofd is.

Bedrijfscontinuïteit veiligstellen

Het mag wel duidelijk zijn dat een bedrijfscontinuïteitsplan geen overbodige luxe is. Wat heb ik concreet nodig om bedrijfscontinuïteit te verzekeren? Wat zijn mijn opties als het toch een keertje misgaat? Je vindt het allemaal terug in bedrijfscontinuïteit voor de moderne onderneming.