Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Azure Well-Architected Framework: best-practices en richting voor cloudoplossingen

Microsoft als Cloud provider helpt haar klanten op verschillende manieren om succesvol te kunnen zijn op haar Cloud platform. Een voorbeeld is het ‘Cloud Adoption Framework’, waarbij klanten geholpen kunnen worden in hun strategie om de Cloud te adopteren. Voor het succesvol ontwerpen, bouwen, uitrollen en beheren van oplossing in Azure heeft Microsoft een raamwerk gemaakt. Dit raamwerk is genaamd het ‘Azure Well-Architected Framework’ gebaseerd op de best practices en kennis vanuit de Cloud provider. Met het Azure Well-Architected Framework kunnen klanten wel overwogen oplossingen laten landen op het Cloud platform.

Well-Architected Framework

Het ‘Azure Well-Architected Framework’ richt zich op vijf belangrijke thema’s: security, reliability, performance efficiency, operational excellence en cost optimization. Deze thema’s zijn bedoeld om de klanten richting te geven wanneer zij oplossingen in Azure gaan uitrollen. Het zijn thema’s, die zich voornamelijk richten op ‘non-functional’ requirements, die oplossingen hebben.

Kosten optimalisatie

Een belangrijk verschil tussen een on-premise datacenter en de Cloud is de noodzaak voor aanschaffen en onderhouden van infrastructuur. Met Azure is er geen noodzaak voor kopen van hardware en onderhoud – dit wordt door de Cloud provider gedaan. Als klant van Azure huur je in feite de hardware en diensten waar je vervolgens voor betaald. Daarom krijg je als klant nu te maken met meer gebruikers kosten, welke je in de gaten wilt houden en niet teveel voor wil betalen als dat niet nodig is. Vandaar dat een van de thema’s over optimalisatie van kosten handelt – welke inzichten verschaft kosten niet nodeloos te laten oplopen.

Security

Naast kosten optimalisatie biedt het raamwerk ook richting hoe je security in regelt in Azure. Security is een absolute must in Cloud oplossingen. Toegang tot je oplossing en data van de gebruikers, maar ook toegang tot de services in Azure welke onderdeel uitmaken van je oplossing. Kortom, Role-Based Access Controls (RBAC), OAuth2.0, en dergelijke spelen daarin een rol. Met de Azure Well-Architected Framework kunnen klanten genoeg houvast vinden in het optimaal beveiligen van de oplossingen op het platform.

Beschikbaarheid

Een ander thema handelt over beschikbaarheid, wat van toepassing voor oplossingen die hoog beschikbaar moeten zijn. Dit kan op verschillende manieren binnen Azure. Het zij door gebruik te maken van zogenaamde ‘availability zones’ (afzonderlijke data centers in een regio) of via meerdere regio’s (geo-redundancy). In beide gevallen biedt het raamwerk inzicht in welke diensten van Azure de beschikbaarheid geregeld kan worden.

Performance

Verder biedt het raamwerk met het thema performance efficiency richting voor klanten rondom schaalbaarheid van oplossingen welke een bepaalde hoeveelheid capaciteit vereisen. Een van de grote voordelen van de Cloud is schaalbaarheid aangezien klanten capaciteit in vele vormen en grote kan afnemen. Inzicht daarin wat het raamwerk biedt is zeer nuttig.

Beheer

Als laatste richt het operational excellence thema zich op het beheer aspect binnen Azure voor oplossingen en tevens hoe je deze automatisch door middel van DevOps uitrolt. Het Azure platform kent vele monitoring oplossingen zoals Azure Monitor en Application Insights. Daarnaast biedt Azure DevOps de mogelijkheden oplossingen automatisch te testen, en infrastructuur geautomatiseerd en gestandaardiseerd uit te rollen door pipelines. Kortom veel zaken waar richting gegeven wordt over hoe en wat.

Conclusie

Tot slot kunnen klanten met behulp van een assessment genaamd de ‘Azure Well-Architected Review’ houvast vinden waar ze rekening mee moeten houden met nieuwe oplossingen die ze in Azure willen laten landen. Daarnaast kunnen ze eventueel achterhalen waar ze staan met hun huidige oplossingen in Azure met behulp van de Azure Advisor – welke nu in lijn is met het raamwerk. Verder kunnen klanten via Microsoft Learn modules meer kennis opdoen van het raamwerk en meer informatie vinden via het Microsoft Architect Center.