Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

AVG-compliant worden en vooral blijven

AVG blijft een belangrijk agendapunt

Wie dacht dat na 25 mei 2018 AVG volledig van de radar verdwijnt heeft het mis. Maandenlang werd geïnvesteerd in AVG-experts, nieuwe technologieën en audits, het zou dus bijzonder jammer zijn als we er vervolgens geen aandacht meer aan besteden. Nu de wet gehandhaafd wordt, kunnen we terugkijken naar onze inspanningen en evalueren wat we hebben gedaan. Nu de schone taak om in kaart brengen wat er nog moet gebeuren. Want voldoen aan AVG is slechts het begin, blijven voldoen is waar de uitdaging ligt!

AVG + zorg = complexiteit

De AVG zorgde bij veel organisaties voor stress, maar vooral bij zorginstellingen hebben we te maken met een verhoogde complexiteit. Grote hoeveelheden gevoelige en vertrouwelijke patiëntgegevens worden niet alleen binnen de zorginstelling bewaard en verwerkt, deze gegevens worden ook uitgewisseld met andere zorginstellingen of externe partijen zoals zorgverzekeraars. Net als bij de politie en overheid mogen zorginstellingen ook bijzondere persoonsgegevens vastleggen, zoals medische- en biometrische gegevens. Het is dan ook geen verrassing dat de Autoriteit Persoonsgegevens aangaf dat ze in eerste instantie focussen op de zorg en overheid.

4 aandachtspunten voor blijvende AVG-aandacht

Deze whitepaper zet 10 aandachtspunten op een rij die je helpen om AVG op de agenda te houden. Lees ze rustig na in deze whitepaper, we geven je alvast een voorproefje:

  1. Stel de mens centraal en respecteer privacy
  2. Zorg voor bewustzijn bij alle medewerkers
  3. Huidige wetten en regels blijven van kracht
  4. Stel een beveiligingsbeleid op

Houd AVG dus op het netvlies en download snel deze whitepaper. Met deze 10 aandachtspunten zorg jij ervoor dat de zorginstelling compliant wordt en vooral, compliant blijft!