Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Automatiseren van operationele beslissingen

How SAS Decision Manager automates operational decisions

Organisaties nemen dagelijks veel belangrijke beslissingen. Aangezien deze beslissingen verstrekkende gevolgen kunnen hebben is het zaak dat deze doordacht worden genomen en vervolgens goed worden gemonitord.

Het is mogelijk besluitvorming te automatiseren. Zo gebruiken veel managers beslissingsondersteunende systemen  bij het nemen van complexe, niet-routinematige beslissingen. Geavanceerde analysemodellen helpen hen bij de besluitvorming over actuele processen en schetsen verwachtingen voor de toekomst. Hierdoor krijgen zij goed inzicht in klanten, producten en de markt waarin zij opereren.

Bedrijven die analysemodellen in hun besluitvormingsproces gebruiken, blijken vaak SAS Decision Manager in te zetten. Deze software integreert een geavanceerd analysemodel integreert met zakelijke systemen. Analisten werken binnen een webgebaseerde omgeving waarin ze hun modellen en regels kunnen definiëren, test en ontwikkelen. Dankzij dit systeem zijn organisaties ervan verzekerd dat de besluitvorming in de praktijk gemonitord en goed gedocumenteerd wordt.

Lees in deze whitepaper hoe SAS Decision Manager werkt en welke voordelen een up-to-date geautomatiseerd systeem kan bieden voor uw organisatie. Download hier geheel vrijblijvend de whitepaper.

 

Download de whitepaper
Download