Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Augmented Reality applicaties voor mobiele devices als eerste stap naar een HoloLens

De kracht van Augmented Reality (AR) en Mixed Reality (MR) heeft zich in de afgelopen jaren duidelijk laten gelden. Waar de technologie voor het eerst aan het grote publiek kenbaar werd gemaakt in de vorm van games op de mobiele telefoon, zijn er nu vele toepassingen mogelijk die ook voor de zakelijke markt interessant kunnen zijn.

Wanneer we echter kijken naar de aanschaf van een HoloLens device, dan zijn de kosten aanzienlijk. Zeker als je bedenkt dat er ook nog applicaties moeten worden ontwikkeld. Vaak is het de bedoeling dat meerdere medewerkers gaan werken met de HoloLens, wat inhoudt dat er soms enkele tientallen HoloLenzen nodig zijn om daadwerkelijk impact te kunnen hebben op de werkvloer.

“Nu Augmented Reality (AR) veel meer verschuift naar Mixed Reality (MR), kunnen applicaties alvast worden ontwikkeld voor mobiele apparaten en kunnen deze later gebruikt worden voor bijvoorbeeld de HoloLens.” Aan het woord is Alexander Meijers, Microsoft MVP en Mixed Reality Evangelist bij ETTU. “Door op een laagdrempelige manier kennis te maken met deze mogelijkheden, wordt de stap naar een volledig MR-apparaat kleiner gemaakt.”

De toegevoegde waarde van een HoloLens

“Stel je voor dat een organisatie enkele honderden werknemers in dienst heeft om cv-ketels te inspecteren en te repareren. Vaak is de omloopsnelheid in dit soort organisaties erg hoog, waardoor veel kennis en kunde verloren gaat. Bovendien is het van het grootste belang dat deze mensen een gedegen opleiding krijgen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Deze organisatie ervoor kiezen om bijvoorbeeld de nieuwe medewerkers een korte inwerkperiode aan te bieden en ze vervolgens met een HoloLens op pad te sturen. Door het dragen van de HoloLens zien deze medewerkers precies wat ze moeten doen en waar ze op moeten letten. Aandachtspunten kunnen worden aangegeven en er kunnen geen zaken vergeten worden. Bovendien is het mogelijk dat ze een expert op afstand inschakelen die live meekijkt en advies geeft”, licht Alexander toe.

HoloLens Remote Assist

“Maar, hoe geweldig deze oplossing ook klinkt, helaas zal het voor de organisatie niet mogelijk zijn om voor elke monteur een HoloLens aan te kunnen schaffen. Op dit moment kost een HoloLens rond de €3400 voor de Development variant en ongeveer €5500 voor de Commercial Suite. Veel organisaties vereisen de Commercial Suite, omdat deze meer beveiligingsmogelijkheden heeft en ruimere garanties biedt. Gelukkig betekent dit financiële knelpunt niet dat AR of MR helemaal buiten bereik liggen voor deze organisatie”, aldus Alexander.

De steeds kleiner wordende stap van mobiel naar HoloLens

Voor de organisatie die cv-ketels repareert is het aanschaffen van enkele tientallen of honderden HoloLenzen geen optie, ondanks dat de technologie hen absoluut verder gaat helpen. Maar gelukkig heeft niet alleen de HoloLens zich ontwikkeld, ook mobiele apparaten kunnen tegenwoordig veelal AR-ondersteuning bieden. En de applicatie die gebruikt wordt, om AR op de mobiele telefoon zo in te richten dat het optimaal is voor de eindgebruiker, kan vaak met kleine aanpassingen ook bruikbaar gemaakt worden voor de HoloLens. Zo hoeft dezelfde applicatie maar één keer ontwikkeld te worden en is er dus geen sprake van dubbele kosten.

“In het geval van de cv-monteurs zal het ontwikkelen van de benodigde applicatie voor een mobiel apparaat in eerste instantie een uitkomst kunnen bieden”, vertelt Alexander. “Vaak zijn de monteurs al in het bezit van een mobiel apparaat dat AR kan ondersteunen, waardoor alleen de software ontwikkeld hoeft te worden. De benodigde informatie is op die manier beschikbaar wanneer het nodig is en kan te allen tijde geraadpleegd worden.”

De verschillen in beleving tussen een mobiel apparaat en de HoloLens

Wanneer voor een organisatie de stap te groot is om meerdere HoloLenzen aan te schaffen, kan het een uitkomst zijn om een applicatie te ontwikkelen voor mobiele apparaten. Echter, in de beleving zal het veel verschillen wanneer iemand een HoloLens draagt of een mobiel apparaat vasthoudt. “En dat is meteen het grootste probleem met een mobiel apparaat: de gebruiker moet deze vasthouden. Wanneer een monteur bezig is met gereedschap is het heel onhandig om ook een mobiele telefoon vast te houden. Met een HoloLens zijn beide handen vrij, terwijl de benodigde informatie direct in het zichtveld wordt geprojecteerd”, aldus Alexander.

Mixed Reality App op de telefoon

“Bovendien is men zich met een mobiel apparaat heel erg bewust van het gebruik van de telefoon of tablet, waardoor de nodige immersion, of ‘vermenging met de realiteit’, ver te zoeken is”, vertelt Alexander. “Met de HoloLens is het geprojecteerde veel meer een onderdeel van de omgeving, waardoor sneller de illusie gewekt wordt dat het een onderdeel is van de realiteit.”

De overstap maken van de mobiele applicatie naar de HoloLens?

Het antwoord op de vraag of een organisatie meteen al aan de slag moet gaan met de HoloLens of eerst een mobiele applicatie moet ontwikkelen, is afhankelijk van de eisen van die organisatie. Hoeveel mensen gaan er werken met deze technologie? In hoeverre is het nodig of handig dat beide handen vrij zijn? Hoe groot zijn de kostenbesparingen die hiermee gerealiseerd worden? Wat is de doelgroep die ermee gaat werken en wat is hun basiskennis van de technologieën? De antwoorden op al deze vragen zijn van belang om een keuze te kunnen maken voor welke manier van implementatie opportuun is.

Bovendien is elke organisatie anders en ontwikkelen ze zich in de loop van de tijd op een andere manier. Alexander licht toe: “Het kan soms zo zijn dat de applicatie in eerste instantie gemaakt wordt voor mobiele apparaten, maar dat de stap naar de HoloLens nooit komt. Wanneer de mobiele applicatie goed genoeg werkt en voldoet aan alle eisen, kan deze tussenoplossing ingezet worden tot een volwaardig eindproduct.” 

Benieuwd naar het ontwikkelen van een Augmented Reality applicatie voor uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak, boek een Mixed Reality inspiratiesessie of Mixed Reality workshop.