Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Archivering in wetgeving en rechtspraken

Cloud computing: recht en archivering

Cloud computing is de aanjager voor veel opkomende elektronische toepassingen waar veel organisaties mee werken. Zo ook voor opslag en archivering. Door deze cloud-ontwikkelingen is de informatiebeveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer wel ter discussie gekomen. Ondertussen trekken zowel de Europese als de Nederlandse wetgeving het net aan. Europese, Nederlandse wetgeving en baanbrekende rechtspraken stellen verschillende voorschriften aan elektronische gegevensverwerking.

Nederlandse wetgeving voor archivering
Nederland is een soevereine staat, waardoor het zelf mag besluiten tot het maken van een autonome wetgeving. Dit gebeurt ook, denk hierbij aan:

  • Wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens
  • Wet meldplicht datalekken en uitbreiding boetebevoegdheid

Lees meer over de bovenstaande wetgevingen in de volledige whitepaper.

De Europese wetgeving voor archivering
Wat verstaan de Europese en Nederlandse wetgeving onder een persoonsgegeven? Onder een persoonsgegeven verstaat de wetgeving: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Lees in deze whitepaper meer over de Europese en Nederlandse wetgeving, de algemene verordening gegevensbescherming, verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten en richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging.

Baanbrekende rechtspraken op het gebied van archivering
Welke twee baanbrekende rechtspraken hebben veel invloed gehad op elektronische gegevensverwerking? De onderstaande rechtspraken komen in deze whitepaper naar voren:

  • Safe Harbour ongeldig
  • Geen aansprakelijkheid voor door crash verloren data

Download geheel vrijblijvend de volledige whitepaper en kom meer te weten over recht en archivering op het gebied van Nederlandse en Europese wetgeving en baanbrekende rechtspraken die zijn gedaan op dit gebied.