Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Analytics: zo moet het dus niet!

Plan van aanpak voor datagedreven business

Stelt u zich het volgende voor: een organisatie heeft honderden analytische modellen in haar productiesystemen om te helpen bij het maken van beslissingen op het gebied van marketing, prijsstelling, krediet- en operationele risico’s en fraudebestrijding.

Analytics: zo moet het dus niet

De analisten op verschillende afdelingen in dit bedrijf ontwikkelen allemaal hun eigen modellen, zonder dat er afspraken zijn over de processen wat betreft opslag, inzet en beheer. Documentatie die de proceseigenaar beschrijft, naast het doel van het model voor de business en richtlijnen voor het gebruik, is bij de meeste modellen niet aanwezig. Kortom, het ontbreekt aan alle informatie die nodig is om de modellen goed te laten functioneren en waarnaar kan worden gevraagd door regelgevende instanties.

Beleid? Hebben we niet

De resultaten uit de modellen worden geleverd aan de beslissers binnen deze organisatie. Dit gebeurt zonder dat er sprake is van een beleid, en zonder dat er wordt gecontroleerd of alles wel volgens de wettelijke regels gebeurt. Doordat verschillende datasets en variabelen worden gebruikt om de modellen te maken, vormen de resultaten geen samenhangend geheel.

Analytics: zo moet het wel

Dit is dus hoe het niet moet. Hoe het wel moet? Een geautomatiseerd proces is nodig, waarin de verschillende processen elk hun eigen rol hebben. In deze whitepaper wordt het gehele pad van data naar daden uitgestippeld. Als u niet wilt lijken op het bedrijf uit dit artikel, is het downloaden van deze whitepaper de eerste stap naar een betere toekomst.

 

Download de whitepaper
Download