Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Alphen aan den Rijn voert beveiligingstest regie-applicatie uit

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een uitgebreide beveiligingstest uitgevoerd op haar regie-applicatie voor het sociaal domein. Daaruit blijkt dat de informatievoorziening voldoet aan het gewenste beveiligingsniveau.

Alphen aan den Rijn hecht veel waarde aan de veiligheid van de gegevens waar zij mee werkt, zeker als het gaat om gevoelige informatie over mensen die hulp krijgen op het vlak van werk, inkomen en zorg.

Daarom heeft de gemeente in samenwerking met Centric en beveiligingsbureau Sincerus een uitgebreide penetration test uitgevoerd op de applicatie die zij gebruikt voor regievoering in het sociaal domein, de Suite4Sociale Regie van Centric.

De Suite4Sociale Regie combineert informatie uit verschillende bronnen tot een totaaloverzicht van de klantsituatie. De integrale aanpak van de problematiek die daardoor mogelijk is, stelt professionals in staat de juiste hulp te bieden.

Geen kwetsbaarheden

Tijdens de driedaagse check zijn geen kwetsbaarheden aan het licht gekomen die direct actie vereisen. Eind februari hebben mensen van Centric, Sincerus en de gemeente de uitkomsten met elkaar gedeeld.

De Suite4Sociale Regie bleek zo veilig als mag worden verwacht van een applicatie die omgaat met gevoelige gegevens. De Suite wordt geleverd als Software-as-a-Service (SaaS). Ook andere gemeenten die de oplossing gebruiken profiteren dus van de geslaagde beveiligingstest.

Aantoonbaar veilig

Beveiligingstesten zoals deze uitgebreide penetration test tonen aan waar mogelijk nog risicovolle onderdelen in de informatievoorziening zitten, zodanig dat hier maatregelen op genomen kunnen worden.

Security Officer Ronald de Ruijter van gemeente Alphen aan den Rijn zoekt graag de samenwerking met collega gemeenten, om samen te werken aan veilige gemeentelijke informatievoorziening. “Gemeenten staan vaak voor dezelfde uitdagingen. Ook wat security betreft is het goed om van elkaar te leren.”  

Informatiebeveiliging is nooit af

Teamleider Michael Kuijpers van Centric onderstreept het belang van de veiligheidscheck: “Bij Centric nemen we informatiebeveiliging heel serieus. Onze oplossingen moeten zo veilig mogelijk zijn. Daarom voeren we ook zelf pentests uit. Deze test door een onafhankelijk consultancybureau bevestigt dat we goed bezig zijn.”

Security is geen kwestie van eenmalig de deur op slot draaien. Het is een dynamisch proces dat vraagt om voortdurend bijsturen. Periodiek gaat de gemeente de test daarom herhalen, met gebruik van de laatste inzichten.