Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Alles wat u moet weten over de GDPR

Zo voldoet u aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Europese Unie geeft de bescherming van persoonsgegevens een hoge prioriteit. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, GDPR) geeft elke Europese burger het recht te weten hoe persoonsgegevens worden gebruikt. Ook hebben consumenten het recht hun gegevens volledig te laten verwijderen.

Boete tot 20 miljoen euro

Vanaf mei 2018 moet elke organisatie in Nederland die persoonsgegevens verwerkt, aan de nieuwe richtlijn voldoen. Wanneer dit niet gebeurt, kunnen de boetes oplopen tot wel 20 miljoen euro of tot 4% van de jaarlijkse wereldwijde omzet.

Wat betekent de GDPR voor uw organisatie?

Door de hoge eisen die de GDPR stelt aan uw organisatie voor de opslag en verwerking van persoonsgegevens, moet u anders omgaan met uw beleid op het gebied van data privacy en governance. Dit vraagt veel van uw medewerkers en processen. Zo moet u de beschikking hebben over tools die u direct inzicht geven in uw klantgegevens, de opslag hiervan en het rechtmatig bijhouden en verwerken van deze data.

GDPR: meest gestelde vragen

In dit document gaan we in op de volgende veelgestelde vragen over de GDPR:

  • Welke governance-uitdagingen ontstaan door de GDPR?
  • Welke processen, organisatorische veranderingen en technologie helpen uw organisatie om aan de nieuwe verordening te voldoen?
  • Hoe verwerkt u al uw persoonsgegevens op een uniforme manier?

De deadline nadert; voldoet u al aan de GDPR? Download het rapport voor praktische tips.