Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Agile verandert teams continu

Korte, iteratieve softwareontwikkeling vereist super flexibele teams

In de business van IT-ontwikkelaars is er nauwelijks meer een concept van een “eindproduct”. Om in de business je positie aan de top te behouden is het noodzakelijk om vlug in te spelen op de snel veranderende marktomstandigheden. De Agile-methode is een effectief model om aan een project te werken waarbij het paraat staan voor veranderingen van het grootste belang is. Snelheid, capaciteit, flexibiliteit en alsmaar verandering van aanpak en technologie zijn de sleutelwoorden voor ontwikkeling in een Agile-omgeving. Je zult teams snel moeten kunnen veranderen of uitbreiden. Rekruteren van nieuwe medewerkers duurt vaak langer dan een project duurt. Het team vergroten en veranderen met externe experts geeft je de flexibiliteit die hiervoor nodig is.

Team extensie met externe specialisten is sneller, effectiever en bespaart wervingskosten en tijd

Het opbouwen van een Agile team, niet alleen met software developers maar ook met DevOps, Quality Assurance en andere experts, is gecompliceerd en best lastig. Bovendien vereist het naast vaardigheden en professionaliteit een hoge mate van klantgerichtheid en teamwork.

Om een high-level product te bouwen kun je andere kennis, ervaring en kunde nodig hebben dan in je team in huis aanwezig is. Gisteren een standaard-, vandaag een geavanceerde cloud-oplossing, of morgen extra technologie nodig om een deel van de functionaliteit te bouwen.

Kortom, er verandert nog wel eens wat. En de vraag is, kun je van je huidige team verlangen om zo vaak nieuwe ervaringen op te doen die spoedig wellicht niet meer actueel zijn? Met een vast team van alleen maar eigen mensen, heb je vaak te maken met specialiteiten die er soms zijn, maar soms ook niet. Uw team moet zich dan snel uitbreiden om een ander deel van het product te implementeren en om het product op tijd op de markt te brengen.

Het rekruteren van nieuwe medewerkers daarvoor is een lang proces dat vaak langer duurt dan een project zelf. En de wervingskosten zijn ook niet gering.

Met een tijdelijke teamuitbreiding met externe specialisten (die al de nodige Agile-ervaring en de juiste vaardigheden hebben) als onderdeel van je eigen team, behoud je de volledige controle over alle aspecten van het project. Je houdt het project in eigen beheer door direct op een transparante manier te communiceren met de gekozen teams. Door tal van communicatiemiddelen en projectmanagementregels weet je van minuut tot minuut wat er tijdens het project gebeurt. Agile is een van de belangrijkste modellen om deze transparantie en zichtbaarheid van de voortgang in het project te krijgen.

Je integreert de externe ontwikkelaars effectief met de interne medewerkers, het interne proces en het algehele projectmanagement. Daardoor motiveer je hen allemaal om hetzelfde doel te bereiken. Met een beter eindresultaat en kwaliteit van het project als gevolg.

De essentie van Agile

De Agile methodologie impliceert stapsgewijze (iteratieve) softwareontwikkeling, waardoor risico’s bij het opleveren van het product geminimaliseerd worden en nog steeds flexibel kan worden ingespeeld op veranderingen in de markt. Al het werk van ontwikkelaars bestaat hier uit een reeks korte cycli (iteraties) die 2-3 weken duren. Elke iteratie omvat de fasen van planning, analyse van requirements, ontwerp, ontwikkeling, testen en documentatie. Aan het einde van elke iteratie presenteert het team de klant ’tastbare’ werkresultaten – de primaire versie van de website of mobiele applicatie, of een deel van de functionaliteit dat kan worden bekeken, geëvalueerd, getest en vervolgens kan worden aangepast of gecorrigeerd. Na elke fase vat het team aan de hand van het uitgevoerde werk een overzicht samen en verzamelt nieuwe eisen, op basis waarvan aanpassingen gemaakt kunnen worden aan de verdere productontwikkeling.

Onder de fundamentele principes van het Agile Manifesto zijn er enkele die het belangrijkst zijn voor het werken met teams op afstand:

  • Gedurende het hele project moeten ontwikkelaars en de klant dagelijks samenwerken.
  • Het project moet worden uitgevoerd door gemotiveerde specialisten. Hiervoor moeten voorwaarden worden geschapen, moet draagvlak worden geboden en moet vertrouwen worden gewonnen.
  • Voor effectieve informatie-uitwisseling met het team zelf en binnen het team is directe communicatie geschikt.
  • De belangrijkste voortgangsindicator is een werkend product.
  • Het ontwikkelingsproces moet continu en duurzaam zijn.
  • Een focus op technische uitmuntendheid en ontwerpkwaliteit verhoogt de flexibiliteit van projecten.
  • Minimaliseren van overtollig werk.
  • Alleen zelforganiserende teams bieden de beste architectonische en technische oplossingen.
  • Het team moet zo systematisch mogelijk manieren bekijken om de prestaties te verbeteren en hun werkstijl dienovereenkomstig aanpassen.

Maar wees waakzaam

Het dedicated teammodel werkt beter in Agile en geeft je de mogelijkheid om je resources, expertise en vaardigheden uit een internationale pool aan talenten te kiezen. Deze internationale pool (vaak een extern bedrijf dat hierin gespecialiseerd is) zul je net zo onder het vergrootglas moeten houden als je dat bij rekrutering in eigen land bent gewend. En alhoewel de tarieven vaak 50% zijn van die in eigen land geldt ook hier: goedkoop is duurkoop, ga voor kwaliteit die minimaal zo goed is, of nog beter dan je eigen personeel.

En het gaat pas echt goed werken als je bereid bent om net zoveel tijd te besteden aan het communiceren met het flexibele team dan met je vaste teams. En dat je beschikt over geavanceerde, duurzame en transparante Agile-ontwikkelprocessen waarbij je niet alleen eigen teams kan aansturen, maar ook met externe specialisten uitgebreide teams.

Conclusie

Team extensie met externe experts is niet vrijblijvend. Als je het goed en gedegen organiseert en begeleidt krijg je zeker een excellent project als resultaat. Voor bedrijven die beginnen met een dedicated teammodel heeft het een extra voordeel. De processen verbeteren in een organisatie door het voorbereiden van het werken met externe experts. Met een dedicated teammodel ga je makkelijker en flexibeler om met de alsmaar veranderende vereisten in de wereld van softwareontwikkeling. Zonder dat je daarvoor de hoofdprijs betaalt. Sterker nog, qua kosten zal je begroting bij Agile projecten met externe teamleden er aanzienlijk comfortabeler uitzien dan met je bestaande capaciteit.

Hoe kan E-ngineers bijdragen bij team extensie?

Wij gaan verder dan dienstverlening op afstand. We proberen diep in het DNA van onze klanten te integreren, zodat we met een uitstekende high-quality service onderdeel worden van hun team(s). We kunnen helpen bij het beheren van de ontwikkelingsprocessen, waardoor zowel de economische als de functionele efficiëntie van je team groter worden. En we kunnen je helpen met het opbouwen van een dedicated teammodel. Bovendien kunnen we de huidige situatie van de digitale projecten analyseren en auditen om een verdere ontwikkelingsstrategie uit te werken.

Wil je meer weten over hoe E-ngineers kan bijdragen aan de extensie van je team? Of wil je graag dat ik (vandaag de dag online) bij je aan tafel kom zitten om mijn visie verder toe te lichten? Neem dan contact met me op!

Hans Peeters is sales director van de Nederlandse vestiging van E-ngineers.

E-ngineers is een software development bedrijf dat met uitstekende, vaak universitair geschoolde specialisten, maximale ondersteuning levert aan bedrijven in de hele wereld.