Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Advanced analytics is essentieel voor het verbeteren van de zorg

Computable Awards 2018: ICT-project van het Jaar in de Zorg

Het CAESAR-project van Cancer Center Amsterdam en SAS dingt mee voor de Computable Award 2018, voor het ICT-project van het Jaar in de Zorg. Het is een van de tien ICT-projecten in de zorg die door Computable is aangewezen om zich op donderdag 19 april tijdens het Zorg & ICT Congres te presenteren aan de jury van de Computable Awards.

Wat is het CAESAR-project?

CAESAR is een project van het Cancer Center Amsterdam en SAS waarbij met behulp van advanced analytics patiënten met uitzaaiingen van dikkedarmkanker naar de lever, beter kunnen worden geselecteerd voor de verschillende beschikbare behandelstrategieën. Door de samenwerking tussen het Cancer Center Amsterdam en SAS is het mogelijk om in het CAESAR-project met advanced analytics CT-beelden te analyseren. En vervolgens de resultaten te combineren met kennis verkregen uit genetische data van dezelfde patienten. Het doel is om zo onnodige operaties en veeleisende therapieën te voorkomen. De eerste stap die binnen CAESAR wordt gezet, is middels advanced analytics de respons op chemotherapie te beoordelen en te verbeteren.

Centraal analyseplatform

Er is technologisch nu veel mogelijk, biologische systemen worden op ongekende schaal onderzocht. Onderzoek in het Cancer Center Amsterdam naar allerlei soorten kanker creëert enorme hoeveelheden data. Om waardevolle inzichten uit grote hoeveelheden data of medische beelden te verkrijgen, is advanced analytics vereist.

Voor het uitvoeren van de analyses moeten eerst alle onderzoeks- en patiëntendata op een goede manier worden gebundeld. De verkregen kennis moet vervolgens worden ingezet in de dagelijkse klinische praktijk. Het is een continue uitdaging om zorg en onderzoek parallel te laten verlopen. In het Cancer Center Amsterdam wordt daarom een centraal analyseplatform geïmplementeerd dat het mogelijk maakt verschillende data te integreren, analyseren en de resultaten in te zetten voor de klinische praktijk

Patiënten sneller helpen bij de juiste behandeling

Om de juiste beslissing te kunnen maken voor de behandeling van patiënten is data onmisbaar. De enorme hoeveelheid en complexiteit van de data maken dit echter doorgaans tot een tijdrovend en kostbaar proces. Het snel kunnen analyseren van data, is daarom essentieel voor het verbeteren van de zorg. Dankzij de krachtige software van SAS kunnen enorme hoeveelheden behandeldata en CT-scans snel worden geanalyseerd. Hiermee willen we artsen en patiënten helpen snel, effectieve behandelingen te starten en onnodige behandelingen voorkomen.

Het project van Cancer Center Amsterdam is een mooi voorbeeld van wat analytics van SAS concreet kan betekenen voor de zorg.