Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Adaptiviteit in de publieke sector: buigen of barsten?

Verslag van congres Business Agility

In een snel veranderende wereld is het snel kunnen aanpassen aan omstandigheden cruciaal voor organisaties. Dit geldt net zo goed voor overheidsorganisaties als voor commerciële bedrijven.  Adaptiviteit of Business Agility is het vermogen om slagvaardig te anticiperen of reageren op veranderende omstandigheden. Dit is een eigenschap die organisaties meer dan ooit nodig hebben, ook publieke organisaties.

Na de opening van het congres door directeur-generaal Organisatie en Bedrijfvoering Rijk bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Jaap Uijlenbroek geeft Frans Roozen een uitleg van het begrip “adaptiviteit”. Daarnaast is speciaal voor het congres onderzocht hoe deelnemers scoren op de meetlat van adaptiviteit.

Onderwerpen die na het verhaal van bovenstaande sprekers aan bod kwamen waren:

  • Publiek vs Privaat
  • Cultuurverandering
  • Vertrouwen
  • De adaptieve overheid

Lees gratis het volledige verslag van het congres over adaptiviteit of Business Agility. Hierin wordt verslag gedaan van het gehouden onderzoek en de situatie bij enkele toonaangevende organisaties. Daarnaast wordt verslag gedaan van de discussie.