Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Actiegerichte informatie verbetert de besturing

Actiegerichte management rapportage versus traditionele BI

In bijna elke organisatie wordt vandaag de dag gewerkt met een management informatiesysteem. Soms wordt gebruik gemaakt van Excel maar ook Business Intelligence oplossingen worden steeds vaker geïmplementeerd. Een manager wordt met deze systemen niet direct aangezet tot actie.

Het management dashboard is bedoeld om snel inzicht en overzicht te krijgen. Met het actiegericht maken van rapportages wordt niet alleen geconstateerd dat er een afwijking is maar worden ook voorstellen gedaan voor het bijsturen. Bovendien moeten de rapportages naadloos aansluiten bij het management dashboard.

In dit artikel wordt beschreven hoe een organisatie de volgende zaken kan bereiken:

  • Actiegerichte management control processen
  • Actiegerichte projectrapportages

Als de management rapportage zich meer richt op de beslissingsvraag die managers hebben worden handvatten geboden om te verbeteren. De afdeling moet zich vervolgens verbreden op een viertal punten:

  • Het ontsluiten van meer ongestructureerde informatie
  • Het toevoegen van beslissingscontext
  • Het confronteren van initiatieven en doelen
  • Het toevoegen van meer toekomstgerichte scenario’s

Lees gratis het volledige artikel waarin wordt beschreven hoe met enkele wijzigingen direct actiegericht kan worden gerapporteerd.