Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Accelerate Business Through A Virtual Workforce

Beter zakendoen met een virtuele staf

Virtueel werken wordt steeds populairder. Ook in de zorg is deze trend waarneembaar – het beheer van IT kan ermee gecentraliseerd en versimpeld worden – en dus kostenefficiënter. Bovendien wordt het gemakkelijker om op verschillende locaties te werken. Maar hoe werk je virtueel? Wat is het eigenlijk? Deze whitepaper beschrijft de voordelen van een virtuele staf.
 
Wat is een ‘virtual workforce’?
De whitepaper definieert de virtual workforce als volgt: ‘virtuele werknemers zijn degenen die niet elke dag, de hele dag, werken op hetzelfde kantoor, op dezelfde desktop computer; ook diegenen die gedeeltelijk IT-resources delen en gebruiken behoren hiertoe.’ Denk bij het laatste aan medewerkers op een depedance of polikliniek van een ziekenhuis. Zij hebben ook alle bedrijfsinformatie nodig om hun werk uit te kunnen oefenen.
 
De voordelen
Hoewel de voordelen vooral beschreven zijn vanuit de zakelijke markt, zijn de voordelen voor zorginstellingen en -verleners net zo plausibel:
  • Kostenefficiënt worden
  • Kunnen groeien en betere zorg aan patiënten leveren
  • Productiviteit van de zorgverleners vergroten
  • Goed personeel aantrekken
Download de volledige whitepaper
Waar voordelen zijn, kleven er ook enkele uitdagingen aan het creëren van een virtuele workforce. De volledige versie beschrijft naast bovenstaande onderwerpen, ook de met name technische uitdagingen van een virtuele staf.

 

Download de whitepaper
Download