Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Aanbesteding haalbaarheid bepalen in 3 stappen

Is deze opportunity interessant of niet?

Als een mogelijk interessante opdracht in het verschiet ligt, is het zaak de haalbaarheid van deze aanbesteding te bepalen. Op basis daarvan kan de opportunity worden gekwalificeerd. U bepaalt daarmee of deze opportunity echt interessant is om mee door te gaan, of niet. Maar voordat u tot een gedegen beslissing komt om met de opportunity door te gaan of niet, moet een aantal dingen goed worden uitgezocht. De uitgebreide procesbeschrijving in deze whitepaper vertelt u precies hoe u dat aanpakt. Lees hier alvast een voorproefje.

In 3 stappen bepalen of de aanbesteding haalbaar is

  1. Het bestuderen van alle aanbestedingsdocumenten
  2. Het bespreken van de vragen
  3. Go of No Go bepalen met tenderteam

Aandachtspunten bij het kwalificeren van een opportunity

De vraag rijst of uw organisatie vakinhoudelijk en technisch in staat is deze opdracht succesvol uit te voeren. Maar daarnaast moet de strikte regelgeving rondom aanbestedingen worden nageleefd en de juiste procedure worden gevolgd. Bij elke aanbesteding gelden de vier grondbeginselen van het aanbesteden, te weten het gelijkheidsbeginsel, het beginsel van non-discriminatoire, het transparantiebeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. Maar behalve deze beginselen is er een aantal andere aandachtspunten die niet over het hoofd moeten worden gezien om de opportunity juist te kunnen kwalificeren. Veel organisaties lopen in de aanloop naar het bepalen van de haalbaarheid de volgende risico’s:

  1. Te weinig tijd voor beoordeling vanwege beperkte capaciteit
  2. Gebrek aan kennis over de procedurele kant van de aanbesteding
  3. Te korte termijn om met de juiste mensen te kunnen spreken
  4. Geen of nauwelijks ervaring met aanbestedingen
  5. Geen budget om kennis te kunnen delen en uitwisselen

Hoe worden deze knelpunten getackeld?

In deze whitepaper leest u hoe de bovengenoemde knelpunten getackeld kunnen worden. Daarnaast helpt de uitgebreide procesbeschrijving van het bepalen van de haalbaarheid van een aanbesteding u op weg naar de juiste beslissing om wel of niet door te gaan met een opportunity. Download de whitepaper hier.