Kennisportal
Kennisportal is een kennisplatform met een focus op de brede doelgroep Business en IT.

Aan de slag met open en online onderwijs

9 aanbevelingen van projectleiders uit de stimuleringsregeling

In 2015 daagde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uit hun onderwijs te verbeteren. Deze verbeteringen zouden tot stand moeten komen door te experimenteren met verschillende vormen van open en online onderwijs. Het ministerie van OCW stelt hiervoor subsidie beschikbaar voor een jaarlijkse stimuleringsregeling. Instellingen kunnen tot 15 december 2017 hun projectvoorstel indienen.

De koppen bij elkaar voor 9 aanbevelingen

Uit de eerste ronde van de stimuleringsregeling kwamen 11 projecten tot stand. De projecten lopen erg uiteen qua onderwerp. Van MOOC’s tot een speelfilm tot een platform voor open leermaterialen (alle projecten zijn terug te lezen in het artikel). Op verzoek van SURF hebben de projectleiders van deze projecten de koppen bij elkaar gestoken over de geleerde lessen. Ondanks de verschillende onderwijsvormen waren de projectleiders het er wel over eens dat de geleerde lessen overeen kwamen. Lees in dit artikel de 9 aanbevelingen die projectleiders uit de eerste ronde van de stimuleringsregeling met jou willen delen.

We zetten de eerste 3 alvast voor je op een rij:

1.      Plan gevoelsmatig overdreven veel tijd in voor de voorbereiding

De opstartfase van een organisatie van online onderwijs kost meer tijd dan een traditioneel hoorcollege of werkgroep. Zorg dat je dit incalculeert.

2.      Bedenk goed wat voor jouw leerdoel en context de beste vorm is

Je zou denken, een videocollege kun je volgend jaar weer gebruiken. In de praktijk doe je dit toch niet snel. Je zou namelijk het liefst de video willen actualiseren, zoals je dat bijvoorbeeld bij een hoorcollege doet. Als deze ambitie er is, neem dit dan ook mee in de begroting.

3.      Durf je ontwerp zo nodig los te laten

Esther Quaedackers van de UvA ontdekte gaandeweg dat haar format van haar kennisclips niet optimaal werkte. De experts hielden zich vaak niet aan het format. Achteraf bleek dat de beste video’s vaak degene waren waarin de experts hun eigen gang gingen. Durf soms het ontwerp ook los te laten.

Wat moet iedereen weten over open en online onderwijs?

Wat zijn de grote verschillen qua voorbereiding tussen online en traditioneel onderwijs? Wat is de ideale rol- en taakverdeling tussen docent en de ondersteuning? Wat moet er idealiter op landelijk niveau worden geregeld? Dit zijn allemaal vragen die beantwoord worden in dit artikel. Ga jij ook aan de slag met open en online onderwijs? Neem dan deze aanbevelingen mee!